Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA -   21.01.2022
  Prijava za polaganje ispita u drugom terminu
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA -   12.01.2022
  Rezultati završnog ispita i termin za uvid u radove
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA -   05.01.2022
  Rezultati popravnog kolokvijuma i najava završog ispita
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA -   29.12.2021
  Satnica održavanja popravnih kolokvijuma 30.12.2021.
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA -   25.12.2021
  Poeni za herbarijum i seminarski rad
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA -   22.12.2021
  Satnica odgovaranja herbarijuma, preuzimanja zbirke, odbrane seminarskih radova
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA -   18.12.2021
  Rezultati testa
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA -   16.12.2021
  Bodovanje popravnog kolokvijuma, termin za prijavu za polaganje, satnica predaje herbara
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA -   15.12.2021
  Satnica održavanja testa i predavanja
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA -   14.12.2021
  Rok za predaju seminarskih radova
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA -   13.12.2021
  Rezultati drugog kolokvijuma i termin za prijavu za polaganje testa
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA -   07.12.2021
  Satnica održavanja drugog kolokvijuma, četvrtak 9. 12. 2021.
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA -   02.12.2021
  Satnica vježbi
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA -   01.12.2021
  Materijali za predavanje o Lignophytama
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA -   30.11.2021
  Najava aktivnosti u tekućoj radnoj sedmici i termini preostalih provjera znanja
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA -   25.11.2021
  Satnica vježbi
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA -   24.11.2021
  Najava drugog kolokvijuma
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA -   23.11.2021
  Materijali za ovonedeljnu nastavu
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA -   18.11.2021
  Satnica vježbi
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA -   16.11.2021
  Materijali za ovonedeljnu nastavu i osvrt na izostanke sa vježbi
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA -   11.11.2021
  Satnica vježbi
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA -   10.11.2021
  RAspored aktivnosti u tekućoj radnoj sedmici
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA -   10.11.2021
  Rezultati prvog kolokvijuma i materijal za ovonedeljnu nastavu
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA -   02.11.2021
  Satnica i mjesto polaganja kolokvijuma
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA -   28.10.2021
  Najava kolokvijuma
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA -   28.10.2021
  Terenska nastava
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA -   28.10.2021
  Struktura seminarskog/naučnog rada
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA -   27.10.2021
  Materijali za ovonedeljnu nastavu
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA -   20.10.2021
  Koncept i satnica sutrašnje nastave
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA -   14.10.2021
  Zborno vrijeme i mjesto
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA -   13.10.2021
  Aktuelizovani spisak slobodnih tema seminarskih radova
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA -   11.10.2021
  Raspored aktivnosti u tekućoj radnoj sedmici
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA -   08.10.2021
  Raspoložive teme seminarskih radova
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA -   05.10.2021
  Nastavne aktivnosti u tekućoj radnoj sedmici
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA -   05.10.2021
  Teme seminarskih radova
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA -   03.10.2021
  Obavještenje za ponovce, termin preuzimanja zbirki, prošlogpdišnji poeni
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA -   28.09.2021
  Aktivnosti u tekućoj radnoj sedmici
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA -   19.09.2021
  Rezultati drugog septembarskog roka i korona roka
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA -   09.09.2021
  Rezultati prvog septembarskog roka
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA -   27.07.2021
  Septembarski rok
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA -   05.02.2021
  Dodatno pojašnjenje o preuzimanju zbirki i zadržavanju poena sa herbarijuma u avgustovski rok
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA -   04.02.2021
  Rezultati drugog termina završog ispita i termin za preuzimanje herbarskih zbirki
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA -   22.01.2021
  Termini prijave za polaganje ispita u drugom terminu
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA -   14.01.2021
  Rezultati prvog termina završnog ispita
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA -   09.01.2021
  Satnica i forma ispita
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA -   04.01.2021
  Prvi termin završnog ispita
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA -   26.12.2020
  Evidencija semestralnih poena, termin preuzimanja herbarsih zbirki, ispitna pitanja
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA -   23.12.2020
  Satnica polaganja
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA -   22.12.2020
  NOVI MOMENTI

1 | 2