Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA

Dodatno pojašnjenje o preuzimanju zbirki i zadržavanju poena sa herbarijuma u avgustovski rok

05.02.2021


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA

Rezultati drugog termina završog ispita i termin za preuzimanje herbarskih zbirki

04.02.2021


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA

Termini prijave za polaganje ispita u drugom terminu

22.01.2021


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA

Rezultati prvog termina završnog ispita

14.01.2021


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA

Satnica i forma ispita

09.01.2021


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA

Prvi termin završnog ispita

04.01.2021


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA

Evidencija semestralnih poena, termin preuzimanja herbarsih zbirki, ispitna pitanja

26.12.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA

Satnica polaganja

23.12.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA

NOVI MOMENTI

22.12.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA

Satnica predaje herbarijuma i polaganja provjera znanja 23.12.

22.12.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA

Rezultati testa

21.12.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA

Predaja herbarijuma i polaganje kolokvijuma u popravnog roku

17.12.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA

Satnica polaganja testa

16.12.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA

Rezultati drugog kolokvijuma, najava testa

12.12.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA

Satnica održavanja kolovkijuma

08.12.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA

Najava termina za provjere znanja u upustva za izradu seminarskog rada

04.12.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA

Termin vježbi

03.12.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA

Materijal za predavanje o golosjemenjačama

01.12.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA

Termin vježbe

26.11.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA

Forma predavanja i materijali

25.11.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA

Materijal za ovonedeljno predavanje

17.11.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA

Rezultati kolokvijuma

11.11.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA

Satnica sutrašnjeg predavanja i prateći materijal

11.11.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA

Satnica polaganja kolokvijuma i podjela u grupe

04.11.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA

Materijali za ovonedeljno predavanje i najava kolokvijuma

28.10.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA

Terenska vježba

22.10.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA

Terensko predavanje

21.10.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA

Informacije o zbornom mjestu i vremenu

08.10.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA

Najava aktivnosti u tekućoj radnoj sedmici

06.10.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA

Uvodno predavanje, vrijeme, mjesto, materijali

30.09.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA

Rezultati drugog septembarskog roka

17.09.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA

Rezultati prvog septembarskog roka i najava prijave za polaganje ispita u drugom terminu

03.09.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA

Septembarski rok

26.08.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA

Sumarna evidencija poena

03.02.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA

Termin ispita

30.01.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA

Prijava za polaganje ispita u 2. terminu

28.01.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA

Raspored polaganja završnog ispita

16.01.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA

Prijava za polaganje ispita

13.01.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA

Sumarna evidencija poena i ispitna pitanja

05.01.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA

Rezultati popravnih kolokvijuma

27.12.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA

Termin polaganja herbarijuma ili preuzimanja herbarskih zbirki

26.12.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA

rezultati testa i najava preostalih provjera znanja

23.12.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA

Satnica održavanja testa

18.12.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA

Rezultati drugog kolokvijuma, najava testa

13.12.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA

Materijal za predavanje o golosjemenjačama

13.12.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA

Kolokvijum i nastavne aktivnosti

04.12.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA

Predavanje kombinovano sa vježbom

27.11.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA

Najava drugog kolokvijuma i raspored aktivnosti u tekućoj radnoj sedmici

25.11.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA

Lycopodiidae-Polypodiidae

13.11.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA

Rezultati kolokvijuma

08.11.2019


1 | 2