Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --AUTORSKO PRAVO I PRAVO INDUSTRIJSKE SVOJINE -   13.09.2021
  Autorsko pravo i pravo industrijske svojine – Obavjestenje
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --AUTORSKO PRAVO I PRAVO INDUSTRIJSKE SVOJINE -   05.04.2021
  AUTORSKO PRAVO I PRAVO INDUSTRIJSKE SVOJINE - kolokvijum