Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA -   05.07.2021
  Konačni rezultati na kraju semestra
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA -   03.07.2021
  Rezultati nakon popravnog završnog ispita
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA -   12.05.2021
  Ukupni rezultati nakon popravnih kolokvijuma i izlaganja seminarskih radova
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA -   06.05.2021
  Ukupni rezultati nakon popravnih kolokvijuma
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA -   06.05.2021
  Evidencija 27 april
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA -   23.04.2021
  Ukupni rezultati nakon održanog II kolokvijuma
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA -   22.04.2021
  Termin za predavanja 27. IV
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA -   16.04.2021
  Evidencija nakon IX cjeline rada
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA -   07.04.2021
  Evidencija nakon cjeline VIII predavanja
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA -   30.03.2021
  Evidencija nakon VII sedmice rada
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA -   26.03.2021
  Rezultati I kolokvijuma
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA -   22.03.2021
  Termin polaganja I kolokvijuma
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA -   17.03.2021
  Evidencija zaključno sa V sedmicom predavanja
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA -   09.03.2021
  Evidencija i priprema za V sedmicu predavanja
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA -   02.03.2021
  Evidencija i priprema za IV sedmicu predavanja
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA -   23.02.2021
  Evidencija dosadašnjeg rada i uputstvo za spremanje III teme
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA -   16.02.2021
  Uputstvo za sledeće časove predavanja
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA -   10.02.2021
  MMMB - početak nastave, online
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA -   05.03.2020
  Gostovanje g-đe Gordane Kapa, izvršne direktorke kompanije Milšped Montenegro