Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA -   21.09.2021
  Rezultati drugog septembarskog roka - 21.09.2021 13:08
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA -   20.09.2021
  Termin polaganja ispita iz Fizike - 20.09.2021 18:09
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA -   13.09.2021
  Rezultati I septembarskog roka- 13.09.2021 11:47
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA -   10.09.2021
  Promjena sale - 10.09.2021 10:14
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA -   06.09.2021
  Prijava za polaganje kolokvijuma - 06.09.2021 11:29
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA -   25.06.2021
  Rezultati popravnog ispita - 25.06.2021 14:09
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA -   23.06.2021
  Promjena vremena odrzavanja ispita i sale - 23.06.2021 14:17
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA -   11.06.2021
  Rezultati zavrsnog ispita- 11.06.2021 12:21
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA -   09.06.2021
  Promjena sale - 09.06.2021 10:56
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA -   12.05.2021
  Rezultati izlaznog kolokvijuma iz Fizike - 12.05.2021 10:51
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA -   10.05.2021
  online predavanje iz Fizike za studente Biologije - 10.05.2021 13:44
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA -   29.04.2021
  Raspored polaganja - 29.04.2021 09:38
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA -   21.04.2021
  Rezultati kolokvijuma iz Fizike- 21.04.2021 13:39
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA -   12.04.2021
  Online predavanje iz Fizike za studente stud.programa Biologija - 12.04.2021 14:23
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA -   12.04.2021
  Kolokvijum iz Fizike i labaratorijske vjezbe - 12.04.2021 14:27
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA -   05.04.2021
  Online predavanje iz Fizike za studente Biologije - 05.04.2021 12:39
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA -   29.03.2021
  Online predavanje iz Fizike za studente Biologije- 29.03.2021 14:41
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA -   22.03.2021
  Online predavanja iz Fizike - 22.03.2021 13:54
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA -   15.03.2021
  Online predavanja iz Fizike- 15.03.2021 15:22
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA -   08.03.2021
  Predavanja iz Fizike - 08.03.2021 14:42
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA -   18.02.2021
  Dopunjeni raspored za labaratorijske vjezbe iz Fizike- 18.02.2021 10:55
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA -   16.02.2021
  Raspored rada u laboratoriji za Fiziku - 16.02.2021 13:08
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA -   23.09.2020
  
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA -   21.09.2020
  
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA -   14.09.2020
  
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA -   11.09.2020
  
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA -   24.06.2020
  
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA -   23.06.2020
  
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA -   16.06.2020
  
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA -   10.06.2020
  
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA -   04.06.2020
  
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA -   21.05.2020
  
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA -   15.05.2020
  Geometrijska optika i nuklearna fizika - 15.05.2020 12:41
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA -   08.05.2020
  Talasno kretanje - 08.05.2020 13:16
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA -   30.04.2020
  Oscilatorno kretanje - 30.04.2020 14:03
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA -   23.04.2020
  Nova objava - 23.04.2020 11:39
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA -   16.04.2020
  Predavanja mehanika fluida - 16.04.2020 15:01
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA -   09.04.2020
  Nova predavanja na platformi moodle - 09.04.2020 14:37
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA -   03.04.2020
  Predavanja na platformi moodle - 03.04.2020 11:22
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA -   01.04.2020
  Predavanja na platformi moodle - 01.04.2020 12:55
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA -   26.02.2020
  Rezultati I testa- 26.02.2020 14:39
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA -   17.02.2020
  Dopunjeni raspored rada u labaratoriji - 17.02.2020 10:52
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA -   12.02.2020
  Raspored rada u labaratoriji - 12.02.2020 12:19
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA -   18.09.2019
  Rezultati ispita iz Fizike II rok - 18.09.2019 10:53
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA -   04.09.2019
  Rezultati ispita iz Fizike, I rok - 04.09.2019 11:14
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA -   03.09.2019
  Ispit iz Fizike- 03.09.2019 11:09
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA -   27.08.2019
  Raspored polaganja u septembarskom ispitnom roku- 27.08.2019 17:04
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA -   26.06.2019
  Rezultati popravnog ispita iz Fizike - 26.06.2019 11:33
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA -   10.06.2019
  Rezultati zavrsnog ispita iz fizike- 10.06.2019 13:01
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA -   03.06.2019
  Termin ispita - 03.06.2019 12:17

1 | 2