Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA

Rezultati I testa- 26.02.2020 14:39

26.02.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA

Dopunjeni raspored rada u labaratoriji - 17.02.2020 10:52

17.02.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA

Raspored rada u labaratoriji - 12.02.2020 12:19

12.02.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA

Rezultati ispita iz Fizike II rok - 18.09.2019 10:53

18.09.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA

Rezultati ispita iz Fizike, I rok - 04.09.2019 11:14

04.09.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA

Ispit iz Fizike- 03.09.2019 11:09

03.09.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA

Raspored polaganja u septembarskom ispitnom roku- 27.08.2019 17:04

27.08.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA

Rezultati popravnog ispita iz Fizike - 26.06.2019 11:33

26.06.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA

Rezultati zavrsnog ispita iz fizike- 10.06.2019 13:01

10.06.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA

Termin ispita - 03.06.2019 12:17

03.06.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA

Rezultati testa- 14.05.2019 13:06

14.05.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA

Rezultati kolokvijuma iz Fizike 08.05.2019 12:46

08.05.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA

Rezultati IV testa- 23.04.2019 13:22

23.04.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA

Rezultati labaratorijskog kolokvijuma - 18.04.2019 12:44

18.04.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA

Raspored polaganja - 04.04.2019 12:50

04.04.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA

Nova objava - 03.04.2019 08:46

03.04.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA

Rezultati III testa 02.04.2019 14:21

02.04.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA

Rezultati II testa - 19.03.2019 14:25

19.03.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA

Rezultati I testa iz Fizike - 05.03.2019 14:04

05.03.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA

Otkazana predavnja i vjezbe 18.02.2019 20:15

18.02.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA

Raspored rada u labaratoriji - 12.02.2019 13:23

12.02.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA

Termin i sala - 12.02.2019 13:30

12.02.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA

08.11.2018


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA

08.11.2018


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA

06.11.2018


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA

06.11.2018


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA

06.11.2018


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA

06.11.2018


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA

06.11.2018


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA

06.11.2018


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA

06.11.2018


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA

06.11.2018


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA

05.11.2018


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA

Rezultati III testa iz Fizike 05.04.2018 12:13

05.04.2018


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA

Raspored polaganja u labaratoriji za Fiziku- 04.04.2018 10:09

04.04.2018


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA

Termin za polaganje kolokvijuma iz Fizike - 26.03.2018 12:38

26.03.2018


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA

Rezultati drugog testa - 21.03.2018 13:25

21.03.2018


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA

Rezultati I testa - 07.03.2018 10:26

07.03.2018


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA

raspodjela rada za tri grupe- 27.02.2018 12:50

27.02.2018


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA

Raspored rada u labaratoriji za fiziku - 21.02.2018 11:05

21.02.2018


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA

Nova objava - 21.02.2018 11:08

21.02.2018


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA

Rezultati ispita iz fizike- 13.09.2017 12:08

13.09.2017


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIKA

Ispit iz Fizike 5.09.2017 12:01

05.09.2017