Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

Septembarski rok-konacni rezultati

16.09.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

Septembarski rok- drugi termin

15.09.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

avgustovski rok-prvi termin

03.09.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

Obavještenje o terminu polaganja praktičnog dijela ispita u I septembarskom roku

02.09.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

konacni rezultati - 15.07.2020 20:05

15.07.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

popravni zavrsnog ispita - 11.07.2020 13:54

11.07.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

Nova objava - 08.07.2020 17:14

08.07.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

Zavrsni ispit - 05.07.2020 16:47

05.07.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

Rezultati polaganja praktičnog dijela ispita nakon popravnog roka

01.07.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

termini polaganja ispita - 30.06.2020 14:10

30.06.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

Raspored polaganja popravnog praktičnog dijela ispita

30.06.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

Polaganje popravnog praktičnog dijela ispita

29.06.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

Rezultati polaganja praktičnog dijela ispita

20.06.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

Raspored polaganja praktičnog dijela ispita

17.06.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

Prijava za praktični ispit u redovnom roku

03.06.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

Nova objava - 03.06.2020 12:32

03.06.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

Obavještenje o polaganju praktičnog dijela ispita

31.05.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

Rezultati predispitnih provera znanja- 28.05.2020 13:54

28.05.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

online cas- 20.05.2020 14:49

20.05.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

Nova objava - 20.05.2020 15:23

20.05.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

limk za pristup casu - 20.05.2020 15:30

20.05.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

Online cas 20.05.2020 16:14

20.05.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

Nova objava - 20.05.2020 16:38

20.05.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

online aktivnosti - 19.05.2020 18:33

19.05.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

Nova objava - 19.05.2020 19:27

19.05.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

Materijal

17.05.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

Nova objava - 14.05.2020 12:07

14.05.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

Online casovi - 13.05.2020 13:54

13.05.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

Online cas - 12.05.2020 11:56

12.05.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

Online cas- 11.05.2020 13:43

11.05.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

Prezentacije seminarskih radova - 10.05.2020 20:38

10.05.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

Materijal

08.05.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

online cas- 08.05.2020 18:43

08.05.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

Prezentacije seminarskih radova - 08.05.2020 22:49

08.05.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

online cas - 06.05.2020 20:41

06.05.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

Materijal

30.04.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

online konsultacije - 29.04.2020 11:31

29.04.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

Konsultacije - 29.04.2020 18:15

29.04.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

Predavanja- 28.04.2020 7:51

28.04.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

predavanja 27.04.2020 8:00

27.04.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

Materijal

23.04.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

Predavanja - 21.04.2020 13:50

21.04.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

online konsultacije- 21.04.2020 15:57

21.04.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

online aktivnosti

20.04.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

Materijal

18.04.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

Poslovni IS- 16.04.2020 12:21

16.04.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

Poslovni IS- 15.04.2020 10:56

15.04.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

Poslovni IS

14.04.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

Nova objava - 13.04.2020 13:05

13.04.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

Materijal

09.04.2020


1 | 2