Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA -   05.07.2021
  Konačni rezultati na kraju semestra
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA -   26.06.2021
  Rezultati nakon popravnog završnog ispita
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA -   14.06.2021
  Evidencija prije popravnog završnog ispita
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA -   08.05.2021
  Rezultati nakon održanih popravnih kolokvijuma
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA -   06.05.2021
  Evidencija 6 maj
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA -   23.04.2021
  Ukupni rezultati nakon održanog II kolokvijuma
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA -   22.04.2021
  Evidencija nakon XII cjeline rada
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA -   21.04.2021
  Termin za predavanja 22.IV
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA -   02.04.2021
  Evidencija nakon predavanja 9, 10
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA -   29.03.2021
  Ukupni rezultati nakon održanog I kolokvijuma
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA -   19.03.2021
  Evidencija nakon cjeline VIII sa predavanja
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA -   04.03.2021
  Evidencija i priprema za sledeća predavanja
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA -   18.02.2021
  Nastavak predavanja - uputstvo
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA -   10.02.2021
  Početak nastave, online preko bbb platforme