Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Rezultati ispita nakon I septembarskog roka

03.09.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Konačne ocjene

15.07.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Evidencija nakon završnog ispita

07.07.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Evidencija aktivnosti nakon održanog popravnig kolokvijuma

26.06.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Evidencija aktivnosti sa rezultatima kolokvijuma

17.06.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Evidencija (sa bodovima za prisustvo, aktivnost tokom semestra, kolokvijume i završni ispit)

16.06.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Evidencija aktivnosti i obavještenje

17.05.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Evidencija aktivnosti

12.05.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Evidencija aktivnosti i obavještenje za predavanja

04.05.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Evidencija aktivnosti

27.04.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Evidencija aktivnosti

23.04.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Evidencija aktivnosti i obavještenje za predavanja

20.04.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Evidencija - 14.03.2020 12:14

14.03.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Rad tokom trajanja jera povodom korona virusa - 14.03.2020 12:15

14.03.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Raspored nastave - 20.02.2020 09:49

20.02.2020