Biotehnički fakultet-KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA U KONT.VOĆARSTVU -   21.01.2021
  Rezultati zavrsnog ispita - 21.01.2021 10:07
Biotehnički fakultet-KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA U KONT.VOĆARSTVU -   22.12.2020
  rezultati II kolokvijuma - 22.12.2020 21:11
Biotehnički fakultet-KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA U KONT.VOĆARSTVU -   08.12.2020
  poziv za predavanje 10.12.2020. i zakazivanje II kolokvijuma za 17.12.2020. - 08.12.2020 20:41
Biotehnički fakultet-KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA U KONT.VOĆARSTVU -   01.12.2020
  predavanje 03.12.2020. - 01.12.2020 11:13
Biotehnički fakultet-KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA U KONT.VOĆARSTVU -   21.11.2020
  informacija - 21.11.2020 15:27
Biotehnički fakultet-KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA U KONT.VOĆARSTVU -   02.11.2020
  Rezultati I kolokvijuma - 02.11.2020 08:48
Biotehnički fakultet-KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA U KONT.VOĆARSTVU -   18.09.2020
  konacni rezultati Septembar 2020 - 18.09.2020 12:15
Biotehnički fakultet-KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA U KONT.VOĆARSTVU -   31.01.2020
  Konacni rezultati 31.01.2020 15:14
Biotehnički fakultet-KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA U KONT.VOĆARSTVU -   17.01.2020
  Rezultati završnog ispita i ukupna ocjena- 17.01.2020 23:17
Biotehnički fakultet-KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA U KONT.VOĆARSTVU -   06.12.2019
  Rezultati IIa i Ib kolokvijuma - 06.12.2019 13:29
Biotehnički fakultet-KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA U KONT.VOĆARSTVU -   19.11.2019
  Obavjestenje o nastavi i pomjeranju termina II kolokvijuma - 19.11.2019 00:22
Biotehnički fakultet-KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA U KONT.VOĆARSTVU -   05.11.2019
  Rezultati I kolokvijuma - 05.11.2019 14:31
Biotehnički fakultet-KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA U KONT.VOĆARSTVU -   04.10.2019
  Informacija - Sredstva za zastitu bilja u kontinentalnom vocarstvu - 04.10.2019 10:25