Obavještenja - Fakultet za sport i fizičko vaspitanje


Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-SPORTSKI NOVINARI I TRENERI-TAKTIKA I STRATEGIJA IZABRANOG SPORTA -   18.11.2020
  taktika i strategija izabranog sporta - FUDBAL
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-SPORTSKI NOVINARI I TRENERI-TAKTIKA I STRATEGIJA IZABRANOG SPORTA -   06.09.2020
  REZULTATI ISPITA TAKTIKA I STRATEGIJA FUDBALA OD 04.09.