Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTROENERGETSKI KABLOVI

Obavjestenje

24.04.2020


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTROENERGETSKI KABLOVI

Obavjestenje

24.04.2020


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTROENERGETSKI KABLOVI

Rezultati nakon pregleda dva domaca zadatka

20.04.2020


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTROENERGETSKI KABLOVI

Obavjestenje

14.04.2020


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTROENERGETSKI KABLOVI

Obavjestenje

04.04.2020


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTROENERGETSKI KABLOVI

Upustvo za izradu domaceg zadatka

01.04.2020


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTROENERGETSKI KABLOVI

Obavjestenje o daljim nastavnim aktivnostima i rokovima

30.03.2020


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTROENERGETSKI KABLOVI

Postavka domaceg zadatka #1

30.03.2020


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTROENERGETSKI KABLOVI

Podloga za izradu seminarskih radova

29.03.2020


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTROENERGETSKI KABLOVI

Materijal sa predavanja i obavjesetnje u vezi domaceg zadatka

24.03.2020


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTROENERGETSKI KABLOVI

Materijali za seminarske radove

20.03.2020


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTROENERGETSKI KABLOVI

Konsultacije u vezi SR

15.03.2020


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTROENERGETSKI KABLOVI

Konsultacije i preuzimanje materijala

11.03.2020


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTROENERGETSKI KABLOVI

Azurirane grupe za SR

11.03.2020


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTROENERGETSKI KABLOVI

Termin danasnje nastave

10.03.2020


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTROENERGETSKI KABLOVI

Preuzimanje materijala za SR

09.03.2020


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTROENERGETSKI KABLOVI

Student Marina Sljukic treba da se javi sjutra (10.03.2020) u lab za EES u 15.00h

09.03.2020


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTROENERGETSKI KABLOVI

Grupe za SR & preuzimanje materjala

05.03.2020


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTROENERGETSKI KABLOVI

Odlaganje nastave

02.03.2020


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTROENERGETSKI KABLOVI

Grupe za sem. radove

02.03.2020


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTROENERGETSKI KABLOVI

Termin nastave

25.02.2020


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTROENERGETSKI KABLOVI

Promjena termina nastave

18.02.2020


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTROENERGETSKI KABLOVI

Termin nastave

11.02.2020


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTROENERGETSKI KABLOVI

Termini i pravila polaganja u avgustovsko-septembarskom roku

25.07.2019


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTROENERGETSKI KABLOVI

Rezultati nakon II termina za popravni ispit

30.06.2019


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTROENERGETSKI KABLOVI

Promjena sale za popravni kolokvijum

20.06.2019


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTROENERGETSKI KABLOVI

Promjena termina uvida u radove

05.06.2019


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTROENERGETSKI KABLOVI

Rezultati nakon popravnog

03.06.2019


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTROENERGETSKI KABLOVI

Termin II popravnog roka

03.06.2019


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTROENERGETSKI KABLOVI

Rezultati

29.05.2019


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTROENERGETSKI KABLOVI

Popravni kolokvijum

23.05.2019


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTROENERGETSKI KABLOVI

Poslednji termin za predaju sem. radova i CD-ova

23.05.2019


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTROENERGETSKI KABLOVI

Promjena termina odbrane sem. radova

13.05.2019


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTROENERGETSKI KABLOVI

Predaja seminarskih radova u elektronskoj verziji

25.04.2019


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTROENERGETSKI KABLOVI

Rezultati nakon kolokvijuma

11.04.2019


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTROENERGETSKI KABLOVI

Termini odbrane seminarskih radova

31.03.2019


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTROENERGETSKI KABLOVI

Termin kolokvijuma

29.03.2019


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTROENERGETSKI KABLOVI

Raspored tema za seminarske radove

19.03.2019


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTROENERGETSKI KABLOVI

Konacne grupe za seminarske radove

18.03.2019


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTROENERGETSKI KABLOVI

Datum kolokvijuma

13.03.2019


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTROENERGETSKI KABLOVI

Uputstvo za pisanje sem. rada

25.02.2019


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTROENERGETSKI KABLOVI

Seminarski radovi

24.02.2019


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTROENERGETSKI KABLOVI

Rezultati polaganja

04.09.2018


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTROENERGETSKI KABLOVI

Termin polaganja kolokvijuma

30.08.2018


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTROENERGETSKI KABLOVI

Konacni rezultati

20.06.2018


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTROENERGETSKI KABLOVI

Predlog ocjena

29.05.2018


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTROENERGETSKI KABLOVI

Prijava za popravni kolokvijum

29.05.2018


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTROENERGETSKI KABLOVI

Termin popravnog kolokvijuma

18.05.2018


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTROENERGETSKI KABLOVI

Termin odbrane sem. radova u utorak, 12.05.2018

14.05.2018


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTROENERGETSKI KABLOVI

Nadoknada casova

10.05.2018


1 | 2