Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE -   22.10.2021
  Link za čas - 22.10.2021
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE -   15.10.2021
  Link za čas 15.10.
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE -   08.10.2021
  Link za čas vježbi
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE -   01.10.2021
  Obavještenje o nastavi
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE -   21.01.2021
  Rezultati nakon završnog ispita
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE -   13.01.2021
  Spisak pitanja za završni ispit
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE -   31.12.2020
  Tabela sa rezultatima
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE -   27.11.2020
  Link za čas vježbi 27.11.
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE -   26.11.2020
  Link za čas vježbi 26.11.
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE -   14.11.2020
  Rezulltati kolokvijuma
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE -   08.11.2020
  Bodovi - aktivnosti
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE -   06.11.2020
  Link za čas vježbi 06.11.
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE -   30.10.2020
  Link za čas vježbi 30.10.
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE -   09.10.2020
  Čas 09.10
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE -   02.10.2020
  Novi link
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE -   02.10.2020
  Link III
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE -   01.10.2020
  Nastava - I sedmica
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE -   09.12.2019
  Prezentacija seminarskih radova
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE -   28.11.2019
  Rezultati kolokvijuma nakon popravnog roka
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE -   23.11.2019
  Rezultati kolokvijuma
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE -   18.11.2019
  Uputstvo za pisanje seminarskog rada
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE -   14.10.2019
  Odlaganje casova vjezbi
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE -   30.09.2019
  Raspored časova vježbi