Obavještenja - Fakultet likovnih umjetnosti


Fakultet likovnih umjetnosti--VAJARSTVO IV -   11.05.2020
  Vajanje IV; Konsultacije putem Zoom-a 12.05.2020 u 19h
Fakultet likovnih umjetnosti--VAJARSTVO IV -   04.05.2020
  Vajanje IV, Konsultacije putem Zoom-a 05.05.2020 17:00h
Fakultet likovnih umjetnosti--VAJARSTVO IV -   27.04.2020
  Vajanje IV, Konsultacije putem Zoom-a 28.04.2020. u 17h
Fakultet likovnih umjetnosti--VAJARSTVO IV -   20.04.2020
  Vajarstvo IV, Konsultacije putem Zoom-a 21.04.2020. u 18h