Ekonomski fakultet-EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita)-?? 3458 Hartije od vrijednosti i terminska tržišta

Rezultati II ispitnog roka. - 14.05.2019 18:51

14.05.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita)-?? 3458 Hartije od vrijednosti i terminska tržišta

II ispitni rok - termin polaganja - 08.05.2019 19:45

08.05.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita)-?? 3458 Hartije od vrijednosti i terminska tržišta

Rezultati ispita - I rok - 06.05.2019 20:32

06.05.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita)-?? 3458 Hartije od vrijednosti i terminska tržišta

Informacije o terminima polaganja ispita i gradivu - 20.02.2019 21:53

20.02.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita)-?? 3458 Hartije od vrijednosti i terminska tržišta

Nova objava - 19.02.2019 10:13

19.02.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita)-?? 3458 Hartije od vrijednosti i terminska tržišta

Rezultati ispita is HOV odrzanog 28.05.2018. - 28.05.2018 17:40

28.05.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita)-?? 3458 Hartije od vrijednosti i terminska tržišta

Rezultati ispita iz HOV odryanog 7. maja 2018 - 10.05.2018 08:56

10.05.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita)-?? 3458 Hartije od vrijednosti i terminska tržišta

Kolokvijum iz HOV pomjeren za 7. maj - 25.04.2018 17:23

25.04.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita)-?? 3458 Hartije od vrijednosti i terminska tržišta

Termini ispita iz Hartija od vrijednosti - izborni predmet - 13.03.2018 21:08

13.03.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita)-?? 3458 Hartije od vrijednosti i terminska tržišta

Dogovorni cas o organizaciji nastave u ljetnjem semestru 2017/18 - 15.02.2018 17:00

15.02.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita)-?? 3458 Hartije od vrijednosti i terminska tržišta

Nova objava - 11.09.2017 13:52

11.09.2017


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita)-?? 3458 Hartije od vrijednosti i terminska tržišta

Termin za ispit u avgustovskom roku - 18.08.2017 13:01

18.08.2017