Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-RADNO PRAVO -   13.12.2021
  ON-LINE NASTAVA ZA 13.12.2021.
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-RADNO PRAVO -   01.12.2021
  POPRAVNI KOLOKVIJUM
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-RADNO PRAVO -   29.11.2021
  ON-LINE NASTAVA ZA 29.11.2021.
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-RADNO PRAVO -   15.11.2021
  ON-LINE NASTAVA ZA 15.11.2021.
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-RADNO PRAVO -   10.11.2021
  Radno pravo - časovi vježbi (10.11.2021.)
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-RADNO PRAVO -   04.11.2021
  KOLOKVIJUM IZ RADNOG PRAVA
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-RADNO PRAVO -   02.11.2021
  Radno pravo - časovi vježbi (03.11.2021)
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-RADNO PRAVO -   20.09.2021
  DRUGI SEPTEMBARSKI ROK
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-RADNO PRAVO -   01.09.2021
  Nova objava - 01.09.2021 11:53
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-RADNO PRAVO -   07.02.2021
  POPRAVNI ZAVRŠNI ISPIT
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-RADNO PRAVO -   26.01.2021
  TERMIN ZA ZAVRŠNI ISPIT
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-RADNO PRAVO -   04.01.2021
  MATERIJAL ZA SPREMANjE ISPITA III DIO (dio materijala)
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-RADNO PRAVO -   21.12.2020
  ON-LINE NASTAVA ZA 21.12.2020.
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-RADNO PRAVO -   15.12.2020
  Radno pravo - časovi vježbi (16.12.2020.)
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-RADNO PRAVO -   14.12.2020
  ON-LINE NASTAVA ZA 14.12.2020.
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-RADNO PRAVO -   13.12.2020
  MATERIJAL ZA SPREMANjE ISPITA II DIO
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-RADNO PRAVO -   10.12.2020
  TERMINI ZA KOLOKVIJUM 11.12,2020.
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-RADNO PRAVO -   07.12.2020
  ON-LINE NASTAVA ZA 07.12.2020.
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-RADNO PRAVO -   30.11.2020
  ON-LINE NASTAVA ZA 30.11.2020.
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-RADNO PRAVO -   24.11.2020
  Radno pravo - časovi vježbi (online nastava 26.11.2020.)
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-RADNO PRAVO -   23.11.2020
  ON-LINE NASTAVA ZA 23.11.2020.
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-RADNO PRAVO -   16.11.2020
  ON-LINE PREDAVANjA ZA 16.11.2020.
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-RADNO PRAVO -   26.10.2020
  Materijal za prvi dio
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-RADNO PRAVO -   15.09.2020
  Drugi ispitni rok