Obavještenja - Fakultet za turizam i hotelijerstvo


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-STRATEGIJSKI MENADŽMENT U TURIZMU -   20.09.2023
  Uputstvo za polaganje kolokvijuma i ispita studijske 2023/2024
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-STRATEGIJSKI MENADŽMENT U TURIZMU -   08.09.2023
  Besplatna elektronska monografija-udžbenik/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-STRATEGIJSKI MENADŽMENT U TURIZMU -   08.09.2023
  Pregled provjera znanja od kuće/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-STRATEGIJSKI MENADŽMENT U TURIZMU -   27.06.2023
  Besplatne elektronske monografije-udžbenici/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-STRATEGIJSKI MENADŽMENT U TURIZMU -   25.01.2023
  RASPORED KOLOKVIJUMA ZA LJETNJI SEMESTAR 2023. GODINE - Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-STRATEGIJSKI MENADŽMENT U TURIZMU -   02.06.2021
  ISPITI / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-STRATEGIJSKI MENADŽMENT U TURIZMU -   15.02.2021
  ONLINE PREDAVANJA / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-STRATEGIJSKI MENADŽMENT U TURIZMU -   11.01.2018
  Promjena termina ispita