Pomorski fakultet Kotor-MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA-OSNOVE FINANSIJA

Predavanje 24.02 link

23.02.2021


Pomorski fakultet Kotor-MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA-OSNOVE FINANSIJA

Materijali Osnove finansija

23.02.2021


Pomorski fakultet Kotor-MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA-OSNOVE FINANSIJA

Uvodno predavanje - link za pristup

12.02.2021


Pomorski fakultet Kotor-MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA-OSNOVE FINANSIJA

Rezultati zavrsnog ispita

11.06.2020


Pomorski fakultet Kotor-MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA-OSNOVE FINANSIJA

Link za pristup testu

08.06.2020


Pomorski fakultet Kotor-MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA-OSNOVE FINANSIJA

Nova objava - 20.05.2020 14:40

20.05.2020


Pomorski fakultet Kotor-MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA-OSNOVE FINANSIJA

Rezultati kolokvijuma odrzanog 13 maja

13.05.2020


Pomorski fakultet Kotor-MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA-OSNOVE FINANSIJA

Kolokvijum 13 maj i terminski plan ispitnih obaveza

12.05.2020


Pomorski fakultet Kotor-MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA-OSNOVE FINANSIJA

Online predavanje 5 maj

02.05.2020


Pomorski fakultet Kotor-MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA-OSNOVE FINANSIJA

Online predavanja - 29 april

27.04.2020


Pomorski fakultet Kotor-MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA-OSNOVE FINANSIJA

Online vjezbe - 23 april

19.04.2020


Pomorski fakultet Kotor-MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA-OSNOVE FINANSIJA

Online predavanja 16 april

15.04.2020


Pomorski fakultet Kotor-MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA-OSNOVE FINANSIJA

Online predavanja 9 april

07.04.2020


Pomorski fakultet Kotor-MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA-OSNOVE FINANSIJA

Online predavanja 2 april

01.04.2020


Pomorski fakultet Kotor-MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA-OSNOVE FINANSIJA

Online predavanja

31.03.2020


Pomorski fakultet Kotor-MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA-OSNOVE FINANSIJA

E - predavanja Osnove finansija- Distance learning

21.03.2020


Pomorski fakultet Kotor-MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA-OSNOVE FINANSIJA

Predavanja - termin

16.02.2020


Pomorski fakultet Kotor-MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA-OSNOVE FINANSIJA

Materijali

16.02.2020