Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS ANALIZA

ONLINE konsultacije - ZOOM

26.05.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS ANALIZA

Obavještenje - predavanje i vježbe

18.05.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS ANALIZA

Online predavanje - ZOOM- 19.05.

17.05.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS ANALIZA

Zadaci za samostalan rad i provjeru znanja

14.05.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS ANALIZA

Obavještenje - predavanje i vježbe

11.05.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS ANALIZA

Online predavanje -Zoom-14.05.

11.05.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS ANALIZA

Obavještenje - predavanje i vježbe

05.05.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS ANALIZA

Online predavanje - ZOOM - 07.05.

05.05.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS ANALIZA

Online predavanje - ZOOM - 30.04.

27.04.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS ANALIZA

Obavještenje - predavanje i vježbe

27.04.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS ANALIZA

Obavještenje - predavanje

24.04.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS ANALIZA

Online predavanje - ZOOM - 23.04.

22.04.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS ANALIZA

Obavještenje - Online predavanje - 16.04.

14.04.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS ANALIZA

Obavještenje - predavanje i vježbe

13.04.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS ANALIZA

Obavještenje - predavanje i vježbe

06.04.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS ANALIZA

Obavještenje

31.03.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS ANALIZA

Materijal -vježbe

23.03.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS ANALIZA

Nastavni materijal sa predavanja

22.03.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS ANALIZA

Bilansne šeme i Analitički kontni okvir

22.03.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS ANALIZA

knjiga - skripta

22.03.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS ANALIZA

Raspored polaganja ispita

11.09.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS ANALIZA

Prvi septembarski rok

03.09.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS ANALIZA

Nova objava - 28.06.2019 07:44

28.06.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS ANALIZA

Raspored polaganja popravnog završnog ispita

24.06.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS ANALIZA

Nova objava - 13.06.2019 13:17

13.06.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS ANALIZA

Raspored polaganja završnog ispita

05.06.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS ANALIZA

Nova objava - 25.05.2019 15:58

25.05.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS ANALIZA

Raspored polaganja ispita

17.05.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS ANALIZA

Nova objava - 13.05.2019 11:29

13.05.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS ANALIZA

Raspored polaganja ispita

09.05.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS ANALIZA

Nova objava - 06.05.2019 19:50

06.05.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS ANALIZA

Nova objava - 25.02.2019 20:01

25.02.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS ANALIZA

Nova objava - 25.02.2019 20:09

25.02.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS ANALIZA

Rezultati nakon drugog septembarskog roka

17.09.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS ANALIZA

Termin polaganja ispita - drugi septembarski rok

15.09.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS ANALIZA

Rezultati nakon prvog septembarskog roka

06.09.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS ANALIZA

Obavještenje o promjeni termina polaganja drugog septembarskog roka

06.09.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS ANALIZA

Termin održavanja ispita

30.08.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS ANALIZA

Konačne ocjene za usvajanje

19.06.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS ANALIZA

Rezultati nakon popravnog završnog ispita

13.06.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS ANALIZA

Termin polaganja popravnog završnog ispita

11.06.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS ANALIZA

Rezultati nakon završnog ispita

06.06.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS ANALIZA

Obavjestenje o terminu zavrsnog ispita

04.06.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS ANALIZA

Rezultati nakon popravnog kolokvijuma

02.06.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS ANALIZA

Promjena termina popravnog kolokvijuma

24.05.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS ANALIZA

Rezultati kolokvijuma

17.05.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS ANALIZA

Obavještenje o terminu kolokvijuma

12.05.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS ANALIZA

Nova objava - 07.05.2018 08:55

07.05.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS ANALIZA

Obavještenje - promjena termina časova vježbi

20.03.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS ANALIZA

Nova objava - 18.09.2017 09:08

18.09.2017


1 | 2