Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-PROJEKTOVANJE DIGITALNIH SISTEMA

Laboratorijska vježba: realizacija saobraćajnog semafora (programiranje Flash PROM-a)

07.05.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-PROJEKTOVANJE DIGITALNIH SISTEMA

Predavanja 10

07.05.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-PROJEKTOVANJE DIGITALNIH SISTEMA

Laboratorijska vježba: realizacija binarnog brojača (programiranje Flash PROM-a)

23.04.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-PROJEKTOVANJE DIGITALNIH SISTEMA

Predavanja 9

23.04.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-PROJEKTOVANJE DIGITALNIH SISTEMA

Laboratorijska vježba: realizacija binarnog komparatora

09.04.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-PROJEKTOVANJE DIGITALNIH SISTEMA

Predavanja 8

09.04.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-PROJEKTOVANJE DIGITALNIH SISTEMA

Laboratorijska vježba: Realizacija kola za detekciju binarnih tetrada koje imaju dvije ili više jedinica

02.04.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-PROJEKTOVANJE DIGITALNIH SISTEMA

Predavanja 7

02.04.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-PROJEKTOVANJE DIGITALNIH SISTEMA

Laboratorijska vježba: Architecture Wizard i PACE Lab (PlanAhead)

26.03.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-PROJEKTOVANJE DIGITALNIH SISTEMA

Predavanja 6

26.03.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-PROJEKTOVANJE DIGITALNIH SISTEMA

Spartan-3E Starter Kit Board User Guide

19.03.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-PROJEKTOVANJE DIGITALNIH SISTEMA

Laboratorijska vježba: Tok dizajna u Xilinx razvojnom okruženju

19.03.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-PROJEKTOVANJE DIGITALNIH SISTEMA

Predavanja 5

19.03.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-PROJEKTOVANJE DIGITALNIH SISTEMA

Predavanja 4

12.03.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-PROJEKTOVANJE DIGITALNIH SISTEMA

Predavanja 3

05.03.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-PROJEKTOVANJE DIGITALNIH SISTEMA

Predavanja 2

27.02.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-PROJEKTOVANJE DIGITALNIH SISTEMA

Uputstvo za Xilinx-ov ISim simulator

27.02.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-PROJEKTOVANJE DIGITALNIH SISTEMA

Predavanja 1

14.02.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-PROJEKTOVANJE DIGITALNIH SISTEMA

Domaći zadaci

30.01.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-PROJEKTOVANJE DIGITALNIH SISTEMA

ECTS katalog

30.01.2020