Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-PROJEKTOVANJE DIGITALNIH SISTEMA

Stimulus za ispit

17.06.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-PROJEKTOVANJE DIGITALNIH SISTEMA

Laboratorijska vježba: realizacija saobraćajnog semafora (programiranje Flash PROM-a)

09.05.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-PROJEKTOVANJE DIGITALNIH SISTEMA

Predavanja 10

09.05.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-PROJEKTOVANJE DIGITALNIH SISTEMA

Laboratorijska vježba: realizacija binarnog brojača (programiranje Flash PROM-a)

18.04.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-PROJEKTOVANJE DIGITALNIH SISTEMA

Predavanja 9

18.04.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-PROJEKTOVANJE DIGITALNIH SISTEMA

Laboratorijska vježba: realizacija binarnog komparatora

11.04.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-PROJEKTOVANJE DIGITALNIH SISTEMA

Predavanja 8

11.04.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-PROJEKTOVANJE DIGITALNIH SISTEMA

Laboratorijska vježba: Realizacija kola za detekciju binarnih tetrada koje imaju dvije ili više jedinica

28.03.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-PROJEKTOVANJE DIGITALNIH SISTEMA

Predavanja 7

28.03.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-PROJEKTOVANJE DIGITALNIH SISTEMA

Laboratorijska vježba: Architecture Wizard i PACE Lab (PlanAhead)

21.03.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-PROJEKTOVANJE DIGITALNIH SISTEMA

Predavanja 6

21.03.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-PROJEKTOVANJE DIGITALNIH SISTEMA

Laboratorijska vježba: Tok dizajna u Xilinx razvojnom okruženju

14.03.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-PROJEKTOVANJE DIGITALNIH SISTEMA

Predavanja 5

14.03.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-PROJEKTOVANJE DIGITALNIH SISTEMA

Spartan-3E Starter Kit Board User Guide

13.03.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-PROJEKTOVANJE DIGITALNIH SISTEMA

Predavanja 4

07.03.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-PROJEKTOVANJE DIGITALNIH SISTEMA

Predavanja 3

01.03.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-PROJEKTOVANJE DIGITALNIH SISTEMA

Predavanja 2

21.02.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-PROJEKTOVANJE DIGITALNIH SISTEMA

Uputstvo za Xilinx-ov ISim simulator

21.02.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-PROJEKTOVANJE DIGITALNIH SISTEMA

Predavanja 1

14.02.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-PROJEKTOVANJE DIGITALNIH SISTEMA

Domaći zadaci

12.02.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-PROJEKTOVANJE DIGITALNIH SISTEMA

ECTS katalog

12.02.2019