Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje digitalnih sistema

Stimulus za ispit

09.06.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje digitalnih sistema

Predavanja 10

17.05.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje digitalnih sistema

Predavanja 9

03.05.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje digitalnih sistema

Laboratorijska vježba: realizacija saobraćajnog semafora (programiranje Flash PROM-a)

03.05.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje digitalnih sistema

Šabloni za seminarski rad

01.05.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje digitalnih sistema

Laboratorijska vježba: realizacija binarnog brojača (programiranje Flash PROM-a)

26.04.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje digitalnih sistema

Laboratorijska vježba: realizacija binarnog komparatora

19.04.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje digitalnih sistema

Predavanja 8

19.04.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje digitalnih sistema

Predavanja 7

29.03.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje digitalnih sistema

Laboratorijska vježba: Realizacija kola za detekciju binarnih tetrada koje imaju dvije ili više jedinica

26.03.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje digitalnih sistema

Laboratorijska vježba: Architecture Wizard i PACE Lab (PlanAhead)

22.03.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje digitalnih sistema

Predavanja 6

22.03.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje digitalnih sistema

Predavanja 5

15.03.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje digitalnih sistema

Laboratorijska vježba: Tok dizajna u Xilinx razvojnom okruženju

14.03.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje digitalnih sistema

Spartan-3E Starter Kit Board User Guide

13.03.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje digitalnih sistema

Predavanja 4

08.03.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje digitalnih sistema

Uputstvo za Xilinx-ov ISim simulator

05.03.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje digitalnih sistema

Predavanja 3

01.03.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje digitalnih sistema

Predavanja 2

22.02.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje digitalnih sistema

Predavanja 1

15.02.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje digitalnih sistema

ECTS katalog

12.02.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje digitalnih sistema

Domaći zadaci

01.05.2017