Fakultet likovnih umjetnosti-VAJARSTVO-ISTORIJA UMJETNOSTI CRNE GORE -   27.09.2022
  Istorija umjetnosti Crne Gore
Fakultet likovnih umjetnosti-VAJARSTVO-ISTORIJA UMJETNOSTI CRNE GORE -   29.09.2021
  Obavještenje o održavanju nastave iz Istorije umjetnosti Crne Gore
Fakultet likovnih umjetnosti-VAJARSTVO-ISTORIJA UMJETNOSTI CRNE GORE -   08.10.2020
  Istorija umjetnosti Crne Gore-obavještenje o održavanju nastave 9. oktobra 2020. godine
Fakultet likovnih umjetnosti-VAJARSTVO-ISTORIJA UMJETNOSTI CRNE GORE -   27.09.2020
  Istorija umjetnosti Crne Gore-obavještenje o održavanju nastave
Fakultet likovnih umjetnosti-VAJARSTVO-ISTORIJA UMJETNOSTI CRNE GORE -   23.12.2019
  Istorija umjetnosti Crne Gore-rezultati popravnog II kolokvijuma održanog 23. decembra 2019. godine
Fakultet likovnih umjetnosti-VAJARSTVO-ISTORIJA UMJETNOSTI CRNE GORE -   16.12.2019
  Istorija umjetnosti Crne Gore-rezultat II kolokvijuma 16. decembar 2019.
Fakultet likovnih umjetnosti-VAJARSTVO-ISTORIJA UMJETNOSTI CRNE GORE -   26.11.2019
  Istorija umjetnosti Crne Gore-rezultati popravnog I kolokvijuma održanog 25. novembra 2019. godine
Fakultet likovnih umjetnosti-VAJARSTVO-ISTORIJA UMJETNOSTI CRNE GORE -   19.11.2019
  Istorija umjetnosti Crne Gore-rezultati kolokvijuma održanog 18. novembra 2019. godine
Fakultet likovnih umjetnosti-VAJARSTVO-ISTORIJA UMJETNOSTI CRNE GORE -   29.09.2019
  Istorija umjetnosti Crne Gore-literatura