Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-APLIKATIVNI SOFTVER (MATEMATIČKI PAKETI) -   25.01.2022
  Termin ispita
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-APLIKATIVNI SOFTVER (MATEMATIČKI PAKETI) -   04.02.2021
  Termin popravnog ispita
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-APLIKATIVNI SOFTVER (MATEMATIČKI PAKETI) -   18.01.2021
  Rezultati kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-APLIKATIVNI SOFTVER (MATEMATIČKI PAKETI) -   18.01.2021
  Termin ispita
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-APLIKATIVNI SOFTVER (MATEMATIČKI PAKETI) -   21.12.2020
  Termin kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-APLIKATIVNI SOFTVER (MATEMATIČKI PAKETI) -   03.12.2020
  Online konsultaicje
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-APLIKATIVNI SOFTVER (MATEMATIČKI PAKETI) -   23.09.2020
  Rezultati septembar 2
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-APLIKATIVNI SOFTVER (MATEMATIČKI PAKETI) -   22.09.2020
  Drugi septembarski rok
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-APLIKATIVNI SOFTVER (MATEMATIČKI PAKETI) -   17.09.2020
  Rezultati septembar 1
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-APLIKATIVNI SOFTVER (MATEMATIČKI PAKETI) -   08.09.2020
  Prvi septembarski rok
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-APLIKATIVNI SOFTVER (MATEMATIČKI PAKETI) -   06.02.2020
  Rezultati popravnog zavrsnog ispita
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-APLIKATIVNI SOFTVER (MATEMATIČKI PAKETI) -   28.01.2020
  Rezultati zavrsnog ispita
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-APLIKATIVNI SOFTVER (MATEMATIČKI PAKETI) -   28.01.2020
  Termin popravnog zavrsnog ispita
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-APLIKATIVNI SOFTVER (MATEMATIČKI PAKETI) -   19.01.2020
  Promejna termina zavrsnog ispita
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-APLIKATIVNI SOFTVER (MATEMATIČKI PAKETI) -   16.01.2020
  Termin zavrsnog ispita
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-APLIKATIVNI SOFTVER (MATEMATIČKI PAKETI) -   20.12.2019
  Termin popravnog kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-APLIKATIVNI SOFTVER (MATEMATIČKI PAKETI) -   02.12.2019
  Rezultati prvog kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-APLIKATIVNI SOFTVER (MATEMATIČKI PAKETI) -   20.11.2019
  Termin prvog kol