Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE -   09.09.2021
  Novi termin ispita
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE -   31.08.2021
  Pomjeranje vremena popravnog ispita 6. septembra
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE -   29.09.2020
  Uvodno predavanje
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE -   31.01.2020
  Popravni završni ispit
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE -   24.12.2019
  Bodovi sa zavrsnog rada
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE -   11.12.2019
  Rezultati popravnog kolokvijuma
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE -   09.12.2019
  Časovi 10. 12. 2019.
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE -   08.12.2019
  Vježbe
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE -   03.12.2019
  Statistički program
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE -   27.11.2019
  Popravni kolokvijum
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE -   25.11.2019
  Predavanje - promjena termina
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE -   25.11.2019
  Rezultati kolokvijuma
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE -   15.11.2019
  Kolokvijum
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE -   22.10.2019
  Gostujuće predavanje
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE -   22.10.2019
  Naknadno predavanje
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE -   09.10.2019
  Grupni rad
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE -   02.10.2019
  Uvodno predavanje