Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE

Uvodno predavanje

29.09.2020


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE

Popravni završni ispit

31.01.2020


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE

Bodovi sa zavrsnog rada

24.12.2019


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE

Rezultati popravnog kolokvijuma

11.12.2019


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE

Časovi 10. 12. 2019.

09.12.2019


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE

Vježbe

08.12.2019


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE

Statistički program

03.12.2019


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE

Popravni kolokvijum

27.11.2019


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE

Predavanje - promjena termina

25.11.2019


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE

Rezultati kolokvijuma

25.11.2019


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE

Kolokvijum

15.11.2019


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE

Gostujuće predavanje

22.10.2019


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE

Naknadno predavanje

22.10.2019


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE

Grupni rad

09.10.2019


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE

Uvodno predavanje

02.10.2019