Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA -   02.07.2020
  Konačni rezultati
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA -   20.06.2020
  Seminarski radovi