Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA -   28.11.2019
  Datasets
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA -   21.11.2019
  PDFMiner
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA -   18.10.2019
  Materijali sa predavanja
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA -   31.01.2019
  Rezultati popravnog ispita
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA -   16.11.2018
  Forward i backward chaining - zadaci
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA -   09.11.2018
  Logika - zadaci
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA -   20.12.2017
  Prolog - materijali