Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA -   14.02.2021
  Zaključne ocjene, školska 2020/21
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA -   13.02.2021
  Zaključne ocjene, školska 2020/21
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA -   11.02.2021
  Završni ispit
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA -   27.12.2020
  Rezultati domaćih zadataka
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA -   29.11.2020
  Treći domaći zadatak
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA -   07.11.2020
  Praktični projekat - teme
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA -   02.11.2020
  Drugi domaći zadatak
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA -   27.10.2020
  Praktični projekat
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA -   15.10.2020
  Prvi domaći zadatak
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA -   27.01.2020
  Predlog ocjena
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA -   13.01.2020
  Predlog ocjena
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA -   08.01.2020
  Rezultati domaćih zadataka
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA -   27.10.2019
  Drugi domaći zadatak
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA -   23.10.2019
  Termin predavanja i vježbi
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA -   23.10.2019
  Spisak dodijeljenih zadataka
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA -   09.10.2019
  Termin predavanja
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA -   06.10.2019
  Prvi domaći zadatak
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA -   02.10.2019
  Termin vježbi
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA -   01.02.2019
  Konačni rezultati ispita
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA -   21.01.2019
  Rezultati ispita
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA -   15.01.2019
  Završni ispit
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA -   28.12.2018
  Mašinsko učenje - materijali i zadaci
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA -   23.12.2018
  Peti domaći zadatak
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA -   30.11.2018
  Četvrti domaći zadatak
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA -   26.11.2018
  Rezultati kolokvijuma
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA -   13.11.2018
  Seminarski radovi
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA -   03.11.2018
  Slajdovi i primjeri
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA -   02.10.2018
  Lekcije 1-5
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA -   29.01.2018
  Rezultati popravnog ispita
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA -   25.01.2018
  Popravni završni ispit
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA -   24.01.2018
  Rezultati drugog i četvrtog domaćeg zadatka
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA -   21.01.2018
  Preliminarni rezultati ispita
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA -   06.01.2018
  Rezultati trećeg domaćeg zadatka i seminarskog rada
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA -   06.01.2018
  Neuronske mreže - BP primjeri
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA -   04.01.2018
  Termin ispita
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA -   24.12.2017
  Neuronske mreže, SVM, boosting.
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA -   23.12.2017
  Rezultati prvog domaćeg zadatka
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA -   20.12.2017
  Termin predavanja
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA -   20.12.2017
  Četvrti domaći zadatak
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA -   15.12.2017
  Termin predavanja
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA -   28.11.2017
  Treći domaci zadatak, slajdovi
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA -   14.11.2017
  Rezultati kolokvijuma
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA -   02.11.2017
  Vještačka inteligencije u igrama.
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA -   31.10.2017
  Seminarski rad
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA -   30.10.2017
  Predikatski račun - primjeri
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA -   30.10.2017
  Zadaci (Traženje i CSP). Genetski algoritam.
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA -   27.10.2017
  Drugi domaći zadatak
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA -   15.10.2017
  Novi termin vježbi
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA -   04.10.2017
  Slajdovi (lekcije 1-4)
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA -   03.09.2017
  Rezultati ispita