Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA

Rezultati drugog sep. roka

23.09.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA

Rezultati prvog sep. roka

16.09.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA

Rezultat prvog septembarskog roka

15.09.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA

Rezultati popravnog zavrsnog ispita

04.02.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA

Nova objava - 24.01.2020 13:06

24.01.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA

Rezultati popravnog kolokvijuma

25.12.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA

Rezultati kolokvijuma

13.11.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA

Raspored termina za prvu lab. vježbu

08.03.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA

Lab vjezba 4

16.05.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA

Lab vjezba 4 - matlab modeli

16.05.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA

Zadaci - Uticaj šuma na prenos digitalno modulisanih signala

13.05.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA

Termin 11

05.05.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA

Termin 10

22.04.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA

Zadaci - Digitalne modulacije

20.04.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA

Termin 9

15.04.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA

Termin 8

02.04.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA

Uticaj šuma na prenos signala u osnovnom opsegu

30.03.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA

Termin 7

24.03.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA

Lab vjezbe 2 i 3

23.03.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA

Termin 6

18.03.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA

Termin 5

11.03.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA

Prenos signala u osnovnom opsegu

11.03.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA

Lab. vjezba 1

05.03.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA

Termin 4

04.03.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA

Zadaci - IKM i delta modulacija

04.03.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA

Termin 3

25.02.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA

Termin 2

18.02.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA

Zadaci - Kvantizacija i impulsne modulacije

18.02.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA

Termin 1

11.02.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA

Zadaci - Teorema o odabiranju

09.02.2018