Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove digitalnih telekomunikacija

Raspored termina za prvu lab. vježbu

08.03.2019


Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove digitalnih telekomunikacija

Lab vjezba 4

16.05.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove digitalnih telekomunikacija

Lab vjezba 4 - matlab modeli

16.05.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove digitalnih telekomunikacija

Zadaci - Uticaj šuma na prenos digitalno modulisanih signala

13.05.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove digitalnih telekomunikacija

Termin 11

05.05.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove digitalnih telekomunikacija

Termin 10

22.04.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove digitalnih telekomunikacija

Zadaci - Digitalne modulacije

20.04.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove digitalnih telekomunikacija

Termin 9

15.04.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove digitalnih telekomunikacija

Termin 8

02.04.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove digitalnih telekomunikacija

Uticaj šuma na prenos signala u osnovnom opsegu

30.03.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove digitalnih telekomunikacija

Termin 7

24.03.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove digitalnih telekomunikacija

Lab vjezbe 2 i 3

23.03.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove digitalnih telekomunikacija

Termin 6

18.03.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove digitalnih telekomunikacija

Termin 5

11.03.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove digitalnih telekomunikacija

Prenos signala u osnovnom opsegu

11.03.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove digitalnih telekomunikacija

Lab. vjezba 1

05.03.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove digitalnih telekomunikacija

Termin 4

04.03.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove digitalnih telekomunikacija

Zadaci - IKM i delta modulacija

04.03.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove digitalnih telekomunikacija

Termin 3

25.02.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove digitalnih telekomunikacija

Termin 2

18.02.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove digitalnih telekomunikacija

Zadaci - Kvantizacija i impulsne modulacije

18.02.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove digitalnih telekomunikacija

Termin 1

11.02.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove digitalnih telekomunikacija

Zadaci - Teorema o odabiranju

09.02.2018