Filološki fakultet-ITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST-Metodika nastave italijanskog jezika sa škol.radom -   21.04.2020
  Vježbe
Filološki fakultet-ITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST-Metodika nastave italijanskog jezika sa škol.radom -   21.04.2020
  Nastavak održavanja nastave putem Zoom-a
Filološki fakultet-ITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST-Metodika nastave italijanskog jezika sa škol.radom -   03.04.2020
  Predavanje (Zoom)
Filološki fakultet-ITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST-Metodika nastave italijanskog jezika sa škol.radom -   28.03.2020
  Termin predavanja - aplikacija Zoom
Filološki fakultet-ITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST-Metodika nastave italijanskog jezika sa škol.radom -   17.03.2020
  Nastava
Filološki fakultet-ITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST-Metodika nastave italijanskog jezika sa škol.radom -   19.05.2019
  Rezultati kolokvijuma