Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove Elektrotehnike II

Rezultati septembarskog roka, OE2, ETR

14.09.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove Elektrotehnike II

Rezultati avgustovskog roka, OE2, ETR

04.09.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove Elektrotehnike II

Uvid u radove, OE2, ETR

03.07.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove Elektrotehnike II

Rezultati popravnog zavrsnog ispita, OE2, ETR - 02.07.2018 14:16

02.07.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove Elektrotehnike II

Termin popravnog zavrsnog ispita, OE2, ETR

28.06.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove Elektrotehnike II

OE2, ETR, Rezultati zavrsnog ispita - 21.06.2018 14:06

21.06.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove Elektrotehnike II

Raspored polaganja zavrsnog ispita, OE2, ETR

13.06.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove Elektrotehnike II

Bodovno stanje prije zavrsnog ispita - 27.05.2018 17:48

27.05.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove Elektrotehnike II

Termin nadoknada vjezbi i predavanja

21.05.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove Elektrotehnike II

Termin laboratorijskih vjezbi - OE2, ETR

15.05.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove Elektrotehnike II

Termin popravnog kolokvijuma, OE2, ETR

09.05.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove Elektrotehnike II

OE2 ETR Rezultati kolokvijuma - 18.04.2018 14:40

18.04.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove Elektrotehnike II

Termin kolokvijuma iz OE2, ETR

13.04.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove Elektrotehnike II

Rezultati nakon popravnog roka

18.09.2017