Elektrotehnički fakultet-PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO-Softver otvorenog koda -   13.10.2021
  Termin predavanja
Elektrotehnički fakultet-PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO-Softver otvorenog koda -   13.10.2021
  Sistem za e-učenje