Elektrotehnički fakultet-PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO-Softver otvorenog koda -   01.02.2021
  Termin popravnog ispita