Obavještenja - Fakultet političkih nauka


Fakultet političkih nauka-KOMPARATIVNA POLITIKA-UVOD U KOMPARATIVNU POLITIKU -   28.12.2023
  Bodovi za radove
Fakultet političkih nauka-KOMPARATIVNA POLITIKA-UVOD U KOMPARATIVNU POLITIKU -   20.12.2023
  Raspored prezentacija
Fakultet političkih nauka-KOMPARATIVNA POLITIKA-UVOD U KOMPARATIVNU POLITIKU -   12.12.2023
  Ispitna pitanja
Fakultet političkih nauka-KOMPARATIVNA POLITIKA-UVOD U KOMPARATIVNU POLITIKU -   29.11.2023
  Rezultati popravnog testa
Fakultet političkih nauka-KOMPARATIVNA POLITIKA-UVOD U KOMPARATIVNU POLITIKU -   29.11.2023
  Predavanje 30.11.2023.
Fakultet političkih nauka-KOMPARATIVNA POLITIKA-UVOD U KOMPARATIVNU POLITIKU -   21.11.2023
  Popravni kolokvijum
Fakultet političkih nauka-KOMPARATIVNA POLITIKA-UVOD U KOMPARATIVNU POLITIKU -   15.11.2023
  Rezultati prvog testa
Fakultet političkih nauka-KOMPARATIVNA POLITIKA-UVOD U KOMPARATIVNU POLITIKU -   07.11.2023
  Kolokvijum
Fakultet političkih nauka-KOMPARATIVNA POLITIKA-UVOD U KOMPARATIVNU POLITIKU -   13.12.2022
  Rezultati popravnog kolokvijuma
Fakultet političkih nauka-KOMPARATIVNA POLITIKA-UVOD U KOMPARATIVNU POLITIKU -   22.11.2022
  Popravni kolokvijum
Fakultet političkih nauka-KOMPARATIVNA POLITIKA-UVOD U KOMPARATIVNU POLITIKU -   10.11.2022
  Rezultati kolokvijuma
Fakultet političkih nauka-KOMPARATIVNA POLITIKA-UVOD U KOMPARATIVNU POLITIKU -   01.11.2022
  Kolokvijum
Fakultet političkih nauka-KOMPARATIVNA POLITIKA-UVOD U KOMPARATIVNU POLITIKU -   10.02.2022
  Upis ocjena
Fakultet političkih nauka-KOMPARATIVNA POLITIKA-UVOD U KOMPARATIVNU POLITIKU -   01.02.2022
  Pomjeranje završnog ispita
Fakultet političkih nauka-KOMPARATIVNA POLITIKA-UVOD U KOMPARATIVNU POLITIKU -   13.01.2022
  Satnice ispita
Fakultet političkih nauka-KOMPARATIVNA POLITIKA-UVOD U KOMPARATIVNU POLITIKU -   08.11.2021
  Struktura predmeta za akademsku 21/22. godinu
Fakultet političkih nauka-KOMPARATIVNA POLITIKA-UVOD U KOMPARATIVNU POLITIKU -   14.10.2021
  Termin vježbi
Fakultet političkih nauka-KOMPARATIVNA POLITIKA-UVOD U KOMPARATIVNU POLITIKU -   11.10.2021
  Online predavanje 14. oktobra
Fakultet političkih nauka-KOMPARATIVNA POLITIKA-UVOD U KOMPARATIVNU POLITIKU -   07.10.2021
  Uvodna prezentacija sa informacijama o predmetu za akademsku 2021/22. godinu
Fakultet političkih nauka-KOMPARATIVNA POLITIKA-UVOD U KOMPARATIVNU POLITIKU -   20.01.2021
  Domaći rad - bodovi
Fakultet političkih nauka-KOMPARATIVNA POLITIKA-UVOD U KOMPARATIVNU POLITIKU -   18.01.2021
  Ispitna pitanja iz Uvoda u komparativnu politiku
Fakultet političkih nauka-KOMPARATIVNA POLITIKA-UVOD U KOMPARATIVNU POLITIKU -   23.12.2020
  Linkovi za predavanje 24.12.2020. godine (počinje u 11h)
Fakultet političkih nauka-KOMPARATIVNA POLITIKA-UVOD U KOMPARATIVNU POLITIKU -   21.12.2020
  Prezentacije i istraživački radovi
Fakultet političkih nauka-KOMPARATIVNA POLITIKA-UVOD U KOMPARATIVNU POLITIKU -   17.12.2020
  Vježbe - link
Fakultet političkih nauka-KOMPARATIVNA POLITIKA-UVOD U KOMPARATIVNU POLITIKU -   15.12.2020
  Rezultati popravnog kolokvijuma
Fakultet političkih nauka-KOMPARATIVNA POLITIKA-UVOD U KOMPARATIVNU POLITIKU -   11.12.2020
  Popravni kolokvijum
Fakultet političkih nauka-KOMPARATIVNA POLITIKA-UVOD U KOMPARATIVNU POLITIKU -   09.12.2020
  Link za predavanje 10.12.2020. (pocinje u 9h)
Fakultet političkih nauka-KOMPARATIVNA POLITIKA-UVOD U KOMPARATIVNU POLITIKU -   02.12.2020
  Linkovi za predavanje 3.12.2020. (počinje u 8:30)
Fakultet političkih nauka-KOMPARATIVNA POLITIKA-UVOD U KOMPARATIVNU POLITIKU -   02.12.2020
  Vježbe - link
Fakultet političkih nauka-KOMPARATIVNA POLITIKA-UVOD U KOMPARATIVNU POLITIKU -   26.11.2020
  Vježbe - link
Fakultet političkih nauka-KOMPARATIVNA POLITIKA-UVOD U KOMPARATIVNU POLITIKU -   25.11.2020
  Linkovi za predavanje 26.11.2020.
Fakultet političkih nauka-KOMPARATIVNA POLITIKA-UVOD U KOMPARATIVNU POLITIKU -   24.11.2020
  Rezultati kolokvijuma
Fakultet političkih nauka-KOMPARATIVNA POLITIKA-UVOD U KOMPARATIVNU POLITIKU -   16.11.2020
  Kolokvijum
Fakultet političkih nauka-KOMPARATIVNA POLITIKA-UVOD U KOMPARATIVNU POLITIKU -   13.11.2020
  Struktura domaceg zadatka
Fakultet političkih nauka-KOMPARATIVNA POLITIKA-UVOD U KOMPARATIVNU POLITIKU -   11.11.2020
  Link za naredno predavanje - 13.11.2020.
Fakultet političkih nauka-KOMPARATIVNA POLITIKA-UVOD U KOMPARATIVNU POLITIKU -   03.11.2020
  Važno! Predavanje će biti preko Zooma
Fakultet političkih nauka-KOMPARATIVNA POLITIKA-UVOD U KOMPARATIVNU POLITIKU -   28.10.2020
  Pomjeranje termina predavanja
Fakultet političkih nauka-KOMPARATIVNA POLITIKA-UVOD U KOMPARATIVNU POLITIKU -   21.10.2020
  Termin za predavanja
Fakultet političkih nauka-KOMPARATIVNA POLITIKA-UVOD U KOMPARATIVNU POLITIKU -   21.10.2020
  Uvodna prezentacija sa osnovnim informacijama o predmetu