Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-RUSKI JEZIK I -   23.12.2020
  Ruski jezik I 25.12.2020.
Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-RUSKI JEZIK I -   14.12.2020
  Ruski jezik I Predavanja 18.12.2020.
Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-RUSKI JEZIK I -   09.12.2020
  Ruski jezik I 11.12.2020.
Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-RUSKI JEZIK I -   28.11.2020
  Ruski jezik I Predavanja 4.12.2020.
Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-RUSKI JEZIK I -   25.11.2020
  Ruski jezik I Predavanja 27.11.2020.
Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-RUSKI JEZIK I -   19.11.2020
  Ruski jezik I Predavanja 20.11.2020
Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-RUSKI JEZIK I -   13.11.2020
  Ruski jezik I 13.11.2020.
Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-RUSKI JEZIK I -   04.11.2020
  Ruski jezik I 6.11.2020.
Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-RUSKI JEZIK I -   26.10.2020
  Ruski jezik I 30.10.2020.
Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-RUSKI JEZIK I -   21.10.2020
  Ruski jezik I 23.10.2020.