Obavještenja - Ekonomski fakultet


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BREND MENADŽMENT -   12.10.2022
  Obavještenje o prijavi teme za istraživački rad
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BREND MENADŽMENT -   10.10.2022
  Obavještenje o aktivaciji naloga na DL platformi
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BREND MENADŽMENT -   04.10.2022
  Plan rada - studijska 2022/2023.
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BREND MENADŽMENT -   19.10.2021
  Obavještenje o nastavi
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BREND MENADŽMENT -   12.10.2021
  Obavještenje o nastavi
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BREND MENADŽMENT -   15.10.2020
  DL predavanje
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BREND MENADŽMENT -   14.10.2020
  Uvodno predavanje