Elektrotehnički fakultet-PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO-Digitalni VLSI dizajn -   23.09.2021
  Rezultati pismenog dijela kolokvijuma iz Digitalnog VLSI dizajna (22.09.2021.)
Elektrotehnički fakultet-PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO-Digitalni VLSI dizajn -   23.09.2021
  Rezultati pismenog dijela ispita iz Digitalnog VLSI dizajna (22.09.2021.)
Elektrotehnički fakultet-PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO-Digitalni VLSI dizajn -   22.09.2021
  Rezultati praktičnog dijela ispita u drugom septembarskom ispitnom roku
Elektrotehnički fakultet-PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO-Digitalni VLSI dizajn -   15.09.2021
  Rezultati praktičnog dijela ispita u prvom septembarskom ispitnom roku
Elektrotehnički fakultet-PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO-Digitalni VLSI dizajn -   15.09.2021
  Rezultati pismenog dijela kolokvijuma iz Digitalnog VLSI dizajna (13.09.2021.)
Elektrotehnički fakultet-PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO-Digitalni VLSI dizajn -   01.09.2021
  Kolokvijum i ispit iz Digitalnog VLSI dizajna u septembarskom ispitnom roku
Elektrotehnički fakultet-PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO-Digitalni VLSI dizajn -   03.07.2021
  Rezultati popravnog završnog ispita i predlog ocjena
Elektrotehnički fakultet-PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO-Digitalni VLSI dizajn -   23.06.2021
  Rezultati popravnog završnog ispita - Lab
Elektrotehnički fakultet-PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO-Digitalni VLSI dizajn -   14.06.2021
  Rezultati ispita i predlog ocjena
Elektrotehnički fakultet-PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO-Digitalni VLSI dizajn -   04.06.2021
  Rezultati pismenog dijela popravnog kolokvijuma iz Digitalnog VLSI dizajna (28.05.2021.)
Elektrotehnički fakultet-PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO-Digitalni VLSI dizajn -   20.05.2021
  Pismeni dio popravnog kolokvijuma iz Digitalnog VLSI dizajna (28.05.2021.)
Elektrotehnički fakultet-PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO-Digitalni VLSI dizajn -   16.04.2021
  Rezultati pismenog dijela kolokvijuma iz Digitalnog VLSI dizajna (09.04.2021.)
Elektrotehnički fakultet-PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO-Digitalni VLSI dizajn -   08.04.2021
  Termin održavnja dijela kolokvijuma koji se radi uz pomoć računara
Elektrotehnički fakultet-PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO-Digitalni VLSI dizajn -   06.04.2021
  Kolokvijum iz Digitalnog VLSI dizajna (09.04.2021.)
Elektrotehnički fakultet-PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO-Digitalni VLSI dizajn -   24.02.2021
  Način održavanja vježbi