Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE-SOFTVERSKE METRIKE -   23.12.2021
  Rezultati kolokvijuma
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE-SOFTVERSKE METRIKE -   30.11.2021
  Kolokvijum
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE-SOFTVERSKE METRIKE -   12.11.2021
  Praktični zadatak, spisak tema
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE-SOFTVERSKE METRIKE -   13.02.2021
  Zaključne ocjene, školska 2020/21
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE-SOFTVERSKE METRIKE -   07.11.2020
  Projektni zadaci