Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNI EKONOMSKI ODNOSI -   30.12.2020
  ONLINE PREDAVANJE, MEO - 30.12.2020 06:02
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNI EKONOMSKI ODNOSI -   24.12.2020
  Predispitni bodovi i ispitna pitanja
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNI EKONOMSKI ODNOSI -   23.12.2020
  MEDJUNARODNI EKONOMSKI ODNOSI, ONLINE PREDAVANJE - 23.12.2020 13:12
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNI EKONOMSKI ODNOSI -   22.12.2020
  Odbrane radova 24.12.
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNI EKONOMSKI ODNOSI -   18.12.2020
  Termini završnog ispita
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNI EKONOMSKI ODNOSI -   16.12.2020
  Odbrane eseja 17.12.
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNI EKONOMSKI ODNOSI -   15.12.2020
  Medjunarodni ekonomski odnosi, on line predavanje, 16.12. u 18 h - 15.12.2020 12:08
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNI EKONOMSKI ODNOSI -   08.12.2020
  Medjunarodni ekonomski odnosi, online predavanje - 08.12.2020 06:48
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNI EKONOMSKI ODNOSI -   06.12.2020
  ONLINE KONSULTACIJE 7.12. U 17H - 06.12.2020 19:34
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNI EKONOMSKI ODNOSI -   02.12.2020
  Vježbe 03.12.
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNI EKONOMSKI ODNOSI -   01.12.2020
  Medjunarodni ekonomski odnosi, on line predavanje- 01.12.2020 09:45
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNI EKONOMSKI ODNOSI -   25.11.2020
  Link za vježbe 26.11.
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNI EKONOMSKI ODNOSI -   24.11.2020
  MEO, Predavanje on line - 24.11.2020 18:21
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNI EKONOMSKI ODNOSI -   18.11.2020
  MEO PREDAVANJA ON LINE- 18.11.2020 09:45
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNI EKONOMSKI ODNOSI -   10.11.2020
  Medjunarodni ekonomski odnosi predavanje ZOOM ON LINE - 10.11.2020 16:54
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNI EKONOMSKI ODNOSI -   01.11.2020
  MEDJUNARODNI EKONOMSKI ODNOSI, PREDAVANJA I PLAN AKTIVNOSTI STUDENATA - 01.11.2020 19:22
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNI EKONOMSKI ODNOSI -   30.10.2020
  Načini pisanja i formatiranja rada
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNI EKONOMSKI ODNOSI -   24.10.2020
  Predavanja MEO 1 i 2 - 24.10.2020 21:58
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNI EKONOMSKI ODNOSI -   23.10.2020
  Plan rada na vježbama i novi termin vježbi