Obavještenja - Pravni fakultet


Pravni fakultet-POSLOVNO PRAVO-KOMPANIJSKO PRAVO EU -   10.03.2023
  Kolokvijum iz Kompanijskog prave EU će se održati 13. marta u 8,30h - 10.03.2023 15:49
Pravni fakultet-POSLOVNO PRAVO-KOMPANIJSKO PRAVO EU -   13.02.2023
  Informaciona lista za Kompanijsko pravo EU - Master za Poslovno pravo 2022/23- 13.02.2023 08:44
Pravni fakultet-POSLOVNO PRAVO-KOMPANIJSKO PRAVO EU -   13.02.2023
  Teme za seminarske radove - Kompanijsko pravo EU - Master Poslovno pravo 2022/23
Pravni fakultet-POSLOVNO PRAVO-KOMPANIJSKO PRAVO EU -   18.07.2022
  Termini ispita u septmebarskom roku - 18.07.2022 11:14
Pravni fakultet-POSLOVNO PRAVO-KOMPANIJSKO PRAVO EU -   10.06.2022
  Konačni rezultati iz Kompanijskog prava EU od 10. juna 2022. - 10.06.2022 10:09
Pravni fakultet-POSLOVNO PRAVO-KOMPANIJSKO PRAVO EU -   06.06.2022
  GRUPE za popravni završni ispit 10. juna 2022. iz Kompanijskog prava EU - 06.06.2022 11:31
Pravni fakultet-POSLOVNO PRAVO-KOMPANIJSKO PRAVO EU -   26.05.2022
  Kompanijsko pravo EU -- GRUPE za završni kolokvijum 30maja2022 - 26.05.2022 12:29
Pravni fakultet-POSLOVNO PRAVO-KOMPANIJSKO PRAVO EU -   13.04.2022
  GRUPE za popravni kolokvijum_18aprila2022 iz Kompanijskog prava EU - 13.04.2022 16:02
Pravni fakultet-POSLOVNO PRAVO-KOMPANIJSKO PRAVO EU -   31.03.2022
   GRUPE za drugi kolokvijum iz Kompanijskog prava EU 04 aprila 2022 - 31.03.2022 11:18
Pravni fakultet-POSLOVNO PRAVO-KOMPANIJSKO PRAVO EU -   07.03.2022
  Kompanijsko pravo EU - GRUPE za kolokvijum 14 marta 2022 - 07.03.2022 10:08
Pravni fakultet-POSLOVNO PRAVO-KOMPANIJSKO PRAVO EU -   10.02.2022
  Konačna Info lista iz Kompanijskog prava EU_Master Poslovno pravo 2022 - 10.02.2022 13:56
Pravni fakultet-POSLOVNO PRAVO-KOMPANIJSKO PRAVO EU -   09.07.2021
  Terini za ispit u septembarskom roku 2021. - 09.07.2021 09:57
Pravni fakultet-POSLOVNO PRAVO-KOMPANIJSKO PRAVO EU -   07.06.2021
  Rezultati popravnog završnog ispita - KOMPANIJSKO PRAVO EU 2021 07juna 2021 - 07.06.2021 09:47
Pravni fakultet-POSLOVNO PRAVO-KOMPANIJSKO PRAVO EU -   04.06.2021
   Kompanijsko pravo EU - GRUPE za popravni završni ispit 07juna2021 - 04.06.2021 13:14
Pravni fakultet-POSLOVNO PRAVO-KOMPANIJSKO PRAVO EU -   18.05.2021
  GRUPE za završni ispit 24. maja 2021. - 18.05.2021 12:55
Pravni fakultet-POSLOVNO PRAVO-KOMPANIJSKO PRAVO EU -   01.04.2021
  Grupe za II kolokvijum 05.aprila 2021- 01.04.2021 13:46
Pravni fakultet-POSLOVNO PRAVO-KOMPANIJSKO PRAVO EU -   12.03.2021
  Grupe za kolokvijume 15. marta 2021 - 12.03.2021 12:41
Pravni fakultet-POSLOVNO PRAVO-KOMPANIJSKO PRAVO EU -   08.03.2021
  Praktična nastava iz Kompanisjkog prava EU- 08.03.2021 12:49
Pravni fakultet-POSLOVNO PRAVO-KOMPANIJSKO PRAVO EU -   01.03.2021
  Teme seminarskih radova i datumi odbrane - 01.03.2021 10:21
Pravni fakultet-POSLOVNO PRAVO-KOMPANIJSKO PRAVO EU -   16.02.2021
  Informaciona lista za Kompanijsko pravo EU - 16.02.2021 13:19