Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE-RAČUNARI I PROGRAMIRANJE -   14.01.2021
  Rezultati drugog kolokvijuma
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE-RAČUNARI I PROGRAMIRANJE -   09.01.2021
  Termin drugog kolokvijuma
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE-RAČUNARI I PROGRAMIRANJE -   04.12.2020
  Rezultati prvog kolokvijuma
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE-RAČUNARI I PROGRAMIRANJE -   29.11.2020
  Raspored grupa za prvi kolokvijum
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE-RAČUNARI I PROGRAMIRANJE -   28.09.2020
  Online nastava
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE-RAČUNARI I PROGRAMIRANJE -   07.09.2020
  Promjena termina
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE-RAČUNARI I PROGRAMIRANJE -   29.08.2020
  Promjena termina
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE-RAČUNARI I PROGRAMIRANJE -   03.02.2020
  Nova objava - 03.02.2020 06:04
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE-RAČUNARI I PROGRAMIRANJE -   01.02.2020
  Dodatni termin
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE-RAČUNARI I PROGRAMIRANJE -   31.01.2020
  Nova objava - 31.01.2020 01:44
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE-RAČUNARI I PROGRAMIRANJE -   29.01.2020
  Nova objava - 29.01.2020 15:39
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE-RAČUNARI I PROGRAMIRANJE -   20.01.2020
  Bodovi prije završnog
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE-RAČUNARI I PROGRAMIRANJE -   19.12.2019
  Grupe za kolokvijum
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE-RAČUNARI I PROGRAMIRANJE -   17.12.2019
  Termin kolokvijuma
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE-RAČUNARI I PROGRAMIRANJE -   29.01.2019
  Nova objava - 29.01.2019 11:13
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE-RAČUNARI I PROGRAMIRANJE -   16.01.2019
  Bodovi prije završnog ispita
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE-RAČUNARI I PROGRAMIRANJE -   20.12.2018
  Kolokvijum
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE-RAČUNARI I PROGRAMIRANJE -   19.12.2018
  kolokvijum
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE-RAČUNARI I PROGRAMIRANJE -   11.01.2018
  Korigovani bodovi
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE-RAČUNARI I PROGRAMIRANJE -   09.01.2018
  Bodovi sa kolokvijuma