Metalurško-tehnološki fakultet-HEMIJSKA TEHNOLOGIJA-NEORGANSKA HEMIJSKA TEHNOLOGIJA (odabrana pogl.) -   17.11.2021
  rezultati I kolokvijuma
Metalurško-tehnološki fakultet-HEMIJSKA TEHNOLOGIJA-NEORGANSKA HEMIJSKA TEHNOLOGIJA (odabrana pogl.) -   20.10.2021
  I kolokvijum