Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA-Projektovanje digitalnih sistema -   05.05.2021
  Predavanja 10
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA-Projektovanje digitalnih sistema -   05.05.2021
   Laboratorijska vježba: realizacija saobraćajnog semafora (programiranje Flash PROM-a)
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA-Projektovanje digitalnih sistema -   28.04.2021
  Predavanja 9
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA-Projektovanje digitalnih sistema -   28.04.2021
  Laboratorijska vježba: realizacija binarnog brojača (programiranje Flash PROM-a)
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA-Projektovanje digitalnih sistema -   21.04.2021
  Predavanja 8
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA-Projektovanje digitalnih sistema -   21.04.2021
  Laboratorijska vježba: realizacija binarnog komparatora
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA-Projektovanje digitalnih sistema -   07.04.2021
  Predavanja 7
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA-Projektovanje digitalnih sistema -   07.04.2021
  Laboratorijska vježba: Realizacija kola za detekciju binarnih tetrada koje imaju dvije ili više jedinica
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA-Projektovanje digitalnih sistema -   31.03.2021
  Predavanja 6
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA-Projektovanje digitalnih sistema -   31.03.2021
  Laboratorijska vježba: Architecture Wizard i PACE Lab (PlanAhead)
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA-Projektovanje digitalnih sistema -   24.03.2021
  Predavanja 5
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA-Projektovanje digitalnih sistema -   24.03.2021
  Spartan-3E Starter Kit Board User Guide
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA-Projektovanje digitalnih sistema -   24.03.2021
  Laboratorijska vježba: Tok dizajna u Xilinx razvojnom okruženju
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA-Projektovanje digitalnih sistema -   17.03.2021
  Predavanja 4
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA-Projektovanje digitalnih sistema -   10.03.2021
  Predavanja 3
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA-Projektovanje digitalnih sistema -   03.03.2021
  Predavanja 2
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA-Projektovanje digitalnih sistema -   03.03.2021
  Uputstvo za Xilinx-ov ISim simulator
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA-Projektovanje digitalnih sistema -   24.02.2021
  Predavanja 1
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA-Projektovanje digitalnih sistema -   17.02.2021
  Uvodno predavanje
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA-Projektovanje digitalnih sistema -   14.02.2021
  ECTS katalog
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA-Projektovanje digitalnih sistema -   14.02.2021
  Domaći zadaci