Muzička akademija-OPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJA-Metodologija naučnog rada II -   04.04.2021
  Teorijsko/metodološki elementi naučnog rada predavanje od 30.3.2021.
Muzička akademija-OPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJA-Metodologija naučnog rada II -   25.03.2021
  Anketiranje / materijali i zadaci za domaći zadatak
Muzička akademija-OPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJA-Metodologija naučnog rada II -   15.03.2021
  Predavanje mnr 2 istraživačke metode