Obavještenja - Fakultet za turizam i hotelijerstvo


Fakultet za turizam i hotelijerstvo--Preduzetništvo u turizmu -   21.01.2024
  Obavještenje - ZI 22/01/2024 u 12h
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--Preduzetništvo u turizmu -   30.11.2023
  Obavještenje - Obavezna predaja prvog drafta prijave MASTER teme
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--Preduzetništvo u turizmu -   27.10.2023
  Obavještenje - K1 30/10/2023 u 12.00h
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--Preduzetništvo u turizmu -   18.12.2022
  Obavještenje - Pomjeranje predavanja za 26/12/2022
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--Preduzetništvo u turizmu -   04.12.2022
  Obavještenje - K1pop u 12.00h 05/12/2022
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--Preduzetništvo u turizmu -   18.11.2022
  Obavještenje - K1 u 12.00h 21/11/2022
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--Preduzetništvo u turizmu -   31.10.2022
  Obavještenje - Pomjeranje nastave za utorak 1/11/2022
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--Preduzetništvo u turizmu -   15.02.2022
  Obavještenje - Rezultati ZI2 i zaključne ocjene
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--Preduzetništvo u turizmu -   06.02.2022
  Obavještenje - ZI2 07/02/2022 u 10.00h
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--Preduzetništvo u turizmu -   01.02.2022
  Obavještenje - Rezultati ZI1
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--Preduzetništvo u turizmu -   22.01.2022
  Obavještenje - Termin ZI1 24/01/2022.g u 10.00h
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--Preduzetništvo u turizmu -   09.01.2022
  Obavještenje - Mentorstvo
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--Preduzetništvo u turizmu -   26.12.2021
  Obavještenje - Pomjeranje nastave u sali/Zoom i mentorstva za 28/12/2021
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--Preduzetništvo u turizmu -   19.12.2021
  Obavještenje - Nastava u sali/zoom i mentorstvo
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--Preduzetništvo u turizmu -   12.12.2021
  Obavještenje - Nastava u sali/ZOOM i konsultacije za mentorstvo
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--Preduzetništvo u turizmu -   05.12.2021
  Obavještenje - Nastava u sali/ZOOM i konsultacije za mentrorstvo
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--Preduzetništvo u turizmu -   28.11.2021
  Obavještenje - K1pop 29/11/2021 u 12h, nastava i konsultacije za master rad
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--Preduzetništvo u turizmu -   21.11.2021
  Obavještenje - Nastava u sali/ZOOM i konsultacije za mentorstvo
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--Preduzetništvo u turizmu -   14.11.2021
  Obavještenje - Termin K1 17/11/2021 u 12.00h
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--Preduzetništvo u turizmu -   14.11.2021
  Obavještenje - Konsultacije za mentorstvo na master studijama
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--Preduzetništvo u turizmu -   07.11.2021
  Obavještenje - Nastava ZOOM
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--Preduzetništvo u turizmu -   05.11.2021
  Obavještenje - Prve konsultacije za mentorstvo na master studijama
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--Preduzetništvo u turizmu -   31.10.2021
  Obavještenje - Nastava ZOOM
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--Preduzetništvo u turizmu -   25.10.2021
  Obavještenje - Nastava ZOOM
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--Preduzetništvo u turizmu -   17.10.2021
  Obavještenje - Nastava u sali i ZOOM