Obavještenja - Fakultet za turizam i hotelijerstvo


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-Strategijski menadžment u turizmu -   08.11.2023
  Besplatna elektronska monografija-udžbenik/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-Strategijski menadžment u turizmu -   20.09.2023
  Uputstvo za polaganje kolokvijuma i ispita studijske 2023/2024
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-Strategijski menadžment u turizmu -   08.09.2023
  Besplatna elektronska monografija-udžbenik/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-Strategijski menadžment u turizmu -   08.09.2023
  Pregled provjera znanja od kuće/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-Strategijski menadžment u turizmu -   27.06.2023
  Besplatne elektronske monografije-udžbenici/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-Strategijski menadžment u turizmu -   13.06.2023
  REZULTATI POLAGANJA ISPITA
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-Strategijski menadžment u turizmu -   26.11.2022
  RASPORED KOLOKVIJUMA ZA LJETNJI SEMESTAR 2023. GODINE - Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-Strategijski menadžment u turizmu -   20.09.2022
  REZULTATI SEPTEMBARSKOG ISPITNOG ROKA / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-Strategijski menadžment u turizmu -   09.08.2022
  POLAGANJE ISPITA U SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-Strategijski menadžment u turizmu -   14.06.2022
  REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-Strategijski menadžment u turizmu -   29.03.2022
  REZULTATI POLAGANJA KOLOKVIJUMA / Prof. dr Aleksa Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-Strategijski menadžment u turizmu -   22.03.2022
  NOVI TERMIN POPRAVNOG KOLOKVIJUMA / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-Strategijski menadžment u turizmu -   15.02.2022
  UPUTSTVO ZA ONLINE NASTAVU / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-Strategijski menadžment u turizmu -   11.02.2022
  UPUTSTVO ZA ONLINE NASTAVU / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-Strategijski menadžment u turizmu -   10.01.2022
  Odlaganje ispita zakazanog za 11.01.2022.
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-Strategijski menadžment u turizmu -   28.05.2021
  ZAVRŠNI ISPIT / STRATEGIJSKI MENADŽMENT U TURIZMU / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-Strategijski menadžment u turizmu -   13.05.2021
  POPRAVNI KOLOKVIJUMA - "KORONA ROK" / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-Strategijski menadžment u turizmu -   13.05.2021
  POPRAVNI ZAVRŠNOG ISPITA - "KORONA ROK" - Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-Strategijski menadžment u turizmu -   15.02.2021
  Nova objava - 15.02.2021 10:15