Obavještenja - Fakultet političkih nauka


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-RUSKI JEZIK III -   03.11.2021
  Ruski jezik III 5.11.2021.
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-RUSKI JEZIK III -   27.10.2021
  Ruski jezik III Predavanja 29.10.2021.
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-RUSKI JEZIK III -   20.10.2021
  Ruski jezik III Predavanja 22.10.2021.