Elektrotehnički fakultet-ELEKTROENERGETSKI SISTEMI-Optimizacija pogona elektroenergetskih sistema -   05.03.2022
  Rezultati ispita u Korona roku
Elektrotehnički fakultet-ELEKTROENERGETSKI SISTEMI-Optimizacija pogona elektroenergetskih sistema -   25.02.2022
  Termin polaganja ispita (Kovid rok)
Elektrotehnički fakultet-ELEKTROENERGETSKI SISTEMI-Optimizacija pogona elektroenergetskih sistema -   13.02.2022
  Konacni rezultati nakon pregleda seminarskih radova
Elektrotehnički fakultet-ELEKTROENERGETSKI SISTEMI-Optimizacija pogona elektroenergetskih sistema -   12.02.2022
  NOVI TERMIN ODBRANE SEMINARSKIH RADOVA
Elektrotehnički fakultet-ELEKTROENERGETSKI SISTEMI-Optimizacija pogona elektroenergetskih sistema -   05.02.2022
  Rezultati zavrsnog ispita
Elektrotehnički fakultet-ELEKTROENERGETSKI SISTEMI-Optimizacija pogona elektroenergetskih sistema -   03.02.2022
  Termin odbrane seminarskih radova
Elektrotehnički fakultet-ELEKTROENERGETSKI SISTEMI-Optimizacija pogona elektroenergetskih sistema -   02.02.2022
  Termin popravnog zavrsnog ispita
Elektrotehnički fakultet-ELEKTROENERGETSKI SISTEMI-Optimizacija pogona elektroenergetskih sistema -   28.01.2022
  Rezultati ispita
Elektrotehnički fakultet-ELEKTROENERGETSKI SISTEMI-Optimizacija pogona elektroenergetskih sistema -   20.01.2022
  Nova objava - 20.01.2022 22:35
Elektrotehnički fakultet-ELEKTROENERGETSKI SISTEMI-Optimizacija pogona elektroenergetskih sistema -   16.01.2022
  Termin predaje seminarskih zadataka
Elektrotehnički fakultet-ELEKTROENERGETSKI SISTEMI-Optimizacija pogona elektroenergetskih sistema -   12.01.2022
  Odlaganje konsultacija
Elektrotehnički fakultet-ELEKTROENERGETSKI SISTEMI-Optimizacija pogona elektroenergetskih sistema -   11.01.2022
  Konsultacije (priprema) za zavrsni ispit
Elektrotehnički fakultet-ELEKTROENERGETSKI SISTEMI-Optimizacija pogona elektroenergetskih sistema -   30.11.2021
  Link za cas
Elektrotehnički fakultet-ELEKTROENERGETSKI SISTEMI-Optimizacija pogona elektroenergetskih sistema -   29.11.2021
  Termin vjezbi (konsultacije za seminarski), ponedeljak, 29.11
Elektrotehnički fakultet-ELEKTROENERGETSKI SISTEMI-Optimizacija pogona elektroenergetskih sistema -   29.11.2021
  Odlaganje vjezbi
Elektrotehnički fakultet-ELEKTROENERGETSKI SISTEMI-Optimizacija pogona elektroenergetskih sistema -   27.11.2021
  Raspored grupa za seminarske radove i teme
Elektrotehnički fakultet-ELEKTROENERGETSKI SISTEMI-Optimizacija pogona elektroenergetskih sistema -   26.11.2021
  Odlaganje nastave i napomena za seminarski
Elektrotehnički fakultet-ELEKTROENERGETSKI SISTEMI-Optimizacija pogona elektroenergetskih sistema -   20.11.2021
  Pristupni podaci za Zoom nastavu za subotu,20.11
Elektrotehnički fakultet-ELEKTROENERGETSKI SISTEMI-Optimizacija pogona elektroenergetskih sistema -   20.11.2021
  Materijal za nastavu
Elektrotehnički fakultet-ELEKTROENERGETSKI SISTEMI-Optimizacija pogona elektroenergetskih sistema -   19.11.2021
  Novi podaci za cas
Elektrotehnički fakultet-ELEKTROENERGETSKI SISTEMI-Optimizacija pogona elektroenergetskih sistema -   19.11.2021
  Nastava, subota, 20.11
Elektrotehnički fakultet-ELEKTROENERGETSKI SISTEMI-Optimizacija pogona elektroenergetskih sistema -   18.11.2021
  Materijal za nastavu
Elektrotehnički fakultet-ELEKTROENERGETSKI SISTEMI-Optimizacija pogona elektroenergetskih sistema -   18.11.2021
  Termin nastave za petak, 19.11
Elektrotehnički fakultet-ELEKTROENERGETSKI SISTEMI-Optimizacija pogona elektroenergetskih sistema -   15.11.2021
  Obavjestenje
Elektrotehnički fakultet-ELEKTROENERGETSKI SISTEMI-Optimizacija pogona elektroenergetskih sistema -   12.11.2021
  Pristupni podaci za Zoom nastavu za petak,12.11, 20h
Elektrotehnički fakultet-ELEKTROENERGETSKI SISTEMI-Optimizacija pogona elektroenergetskih sistema -   05.11.2021
  Nadoknada casova
Elektrotehnički fakultet-ELEKTROENERGETSKI SISTEMI-Optimizacija pogona elektroenergetskih sistema -   03.11.2021
  Grupe za seminarske radove
Elektrotehnički fakultet-ELEKTROENERGETSKI SISTEMI-Optimizacija pogona elektroenergetskih sistema -   27.10.2021
  Odlaganje casova vjezbi