Obavještenja - Pravni fakultet


Pravni fakultet-KRIVIČNO PRAVO-METODOLOGIJA PRAVA -   28.08.2023
  Termini ispita - 28.08.2023 09:18
Pravni fakultet-KRIVIČNO PRAVO-METODOLOGIJA PRAVA -   13.02.2023
  Uvid u testove sa popravnog završnog ispita - 13.02.2023 08:31
Pravni fakultet-KRIVIČNO PRAVO-METODOLOGIJA PRAVA -   24.01.2023
  Uvid u testove sa završnog ispita - 24.01.2023 10:46
Pravni fakultet-KRIVIČNO PRAVO-METODOLOGIJA PRAVA -   18.01.2023
  Raspored na završnom ispitu - 18.01.2023 10:34
Pravni fakultet-KRIVIČNO PRAVO-METODOLOGIJA PRAVA -   27.12.2022
  Završni ispit - 27.12.2022 11:38
Pravni fakultet-KRIVIČNO PRAVO-METODOLOGIJA PRAVA -   21.12.2022
  Termini za usmeno polaganje kolokvijuma - 21.12.2022 13:56
Pravni fakultet-KRIVIČNO PRAVO-METODOLOGIJA PRAVA -   30.11.2022
  Popravni kolokvijum - 30.11.2022 14:35
Pravni fakultet-KRIVIČNO PRAVO-METODOLOGIJA PRAVA -   22.11.2022
  Kolokvijum iz predmeta Metodologija prava - 22.11.2022 10:40
Pravni fakultet-KRIVIČNO PRAVO-METODOLOGIJA PRAVA -   09.02.2022
  Rezultati popravnog završnog ispita iz predmeta Metodologija prava - 09.02.2022 09:40
Pravni fakultet-KRIVIČNO PRAVO-METODOLOGIJA PRAVA -   09.02.2022
  Nova objava - 09.02.2022 19:16
Pravni fakultet-KRIVIČNO PRAVO-METODOLOGIJA PRAVA -   01.02.2022
  Nova objava - 01.02.2022 11:03
Pravni fakultet-KRIVIČNO PRAVO-METODOLOGIJA PRAVA -   31.01.2022
  Rezultati završnog ispita iz predmeta Metodologija prava- 31.01.2022 10:05
Pravni fakultet-KRIVIČNO PRAVO-METODOLOGIJA PRAVA -   10.01.2022
  Nova objava - 10.01.2022 10:33
Pravni fakultet-KRIVIČNO PRAVO-METODOLOGIJA PRAVA -   23.12.2021
  Nova objava - 23.12.2021 09:55
Pravni fakultet-KRIVIČNO PRAVO-METODOLOGIJA PRAVA -   16.12.2021
  Nova objava - 16.12.2021 11:41
Pravni fakultet-KRIVIČNO PRAVO-METODOLOGIJA PRAVA -   08.12.2021
  Rezultati popravnog kolokvijuma - 08.12.2021 08:02
Pravni fakultet-KRIVIČNO PRAVO-METODOLOGIJA PRAVA -   07.12.2021
  Nova objava - 07.12.2021 13:04
Pravni fakultet-KRIVIČNO PRAVO-METODOLOGIJA PRAVA -   29.11.2021
  Nova objava - 29.11.2021 20:33
Pravni fakultet-KRIVIČNO PRAVO-METODOLOGIJA PRAVA -   25.11.2021
  Nova objava - 25.11.2021 12:00
Pravni fakultet-KRIVIČNO PRAVO-METODOLOGIJA PRAVA -   24.11.2021
  Rezultati kolokvijuma iz predmeta Metodologija prava - 24.11.2021 11:15