Akademska obavještenja - Metalurško-tehnološki fakultet


Metalurško-tehnološki fakultet -   24.05.2024
  Obavještenje o odbrani master rada, Marija Lučić
Metalurško-tehnološki fakultet -   04.04.2024
  Obavještenje o odbrani master rada, Milorad Osmajić
Metalurško-tehnološki fakultet -   04.04.2024
  Obavještenje o odbrani master rada, Ranka Dujović
Metalurško-tehnološki fakultet -   27.02.2024
  Odbrana master rada/ Ivana Kasalica/ Metalurško-tehnološki fakultet
Metalurško-tehnološki fakultet -   23.02.2024
  Odbrana master rada/ Nemanja Radonjić/ Metalurško-tehnološki fakultet
Metalurško-tehnološki fakultet -   26.12.2023
  Odbrana master rada/ Vladan Pejović/ Metalurško-tehnološki fakultet
Metalurško-tehnološki fakultet -   26.12.2023
  Odbrana master rada/ Danica Laković/ Metalurško-tehnološki fakultet
Metalurško-tehnološki fakultet -   19.12.2023
  Odbrana master rada/ Jelka Vuković/ Metalurško-tehnološki fakultet
Metalurško-tehnološki fakultet -   16.12.2023
  Odbrana master rada/ Sanja Bešović/ Metalurško-tehnološki fakultet
Metalurško-tehnološki fakultet -   18.10.2023
  Odbrana master rada/ Jovana Đurović/ Metalurško-tehnološki fakultet
Metalurško-tehnološki fakultet -   11.07.2023
  Master rad/ Kristina Burzanović/ Metalurško-tehnološki fakultet
Metalurško-tehnološki fakultet -   19.05.2023
  Master rad/ Nikola Simović/ Metalurško-tehnološki fakultet
Metalurško-tehnološki fakultet -   19.05.2023
  Master rad/ Kristina Božović/ Metalurško-tehnološki fakultet
Metalurško-tehnološki fakultet -   06.02.2023
  Master rad/ Ana Baltić/ Metalurško-tehnološki fakultet
Metalurško-tehnološki fakultet -   30.12.2022
  Master rad/ Ana Baltić/ Metalurško-tehnološki fakultet
Metalurško-tehnološki fakultet -   12.12.2022
  Master rad/ Adnan Efović/ Metalurško-tehnološki fakultet