Akademska obavještenja - Fakultet za turizam i hotelijerstvo


Fakultet za turizam i hotelijerstvo -   09.03.2023
  Rad na uvid javnosti - Smolović Anđela
Fakultet za turizam i hotelijerstvo -   03.03.2023
  Magistarski rad/ Teodora Lekić/ Fakultet za turizam i hotelijerstvo
Fakultet za turizam i hotelijerstvo -   09.02.2023
  Rad na uvid javnosti - Đurđić Rajko