Akademska obavještenja - Fakultet za sport i fizičko vaspitanje


Fakultet za sport i fizičko vaspitanje -   09.07.2024
  Master rad/Dragoslav Bajović/Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje -   09.07.2024
  Master rad/Ivan Đurović/Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje -   09.07.2024
  Master rad/Luka Roćenović/Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje -   02.07.2024
  Master rad/Željko Marković/Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje -   02.07.2024
  Master rad/Goran Vujačić/Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje -   02.07.2024
  Master rad/Nikole Ristića/Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje -   17.06.2024
  Master rad/Jadranka Pavićević/Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje -   17.06.2024
  Master rad/Luka Bulatović/Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje -   10.06.2024
  Master rad/Aleksandra Medenica/Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje -   10.06.2024
  Master rad/Marija Lukšić/Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje -   07.06.2024
  Polazna istraživanja/Blažo Jabučanin/Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje -   07.06.2024
  Polazna istraživanja/mr Ivan Jovančević/Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje -   03.06.2024
  Magistarski rad/Velika Batrović/Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje -   30.05.2024
  Doktorski rad/mr Arbena Osmanija/Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje -   08.05.2024
  Master rad/ Aleksandra Medenica/ Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje -   08.05.2024
  Master rad/ Marija Lukšić/ Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje -   25.04.2024
  Master rad/Jadranka Pavićević/Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje -   11.04.2024
  Master rad/Ivan Vujačić/Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje -   11.04.2024
  Master rad/Ivan Božović/Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje -   05.04.2024
  Master rad/Andrija Joković/Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje -   28.03.2024
  Doktorski rad/Pavle Malović /Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje -   15.03.2024
  Master rad/Velike Batrović/Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje -   15.03.2024
  Master rad/Ivana Božovića/Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje -   11.03.2024
  Master rad/Ivane Vujačića/Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje -   29.02.2024
  Magistarski rad/Božidar Popović/ Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje -   29.02.2024
  Magistarski rad/Lidija Ivanović/Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje -   24.01.2024
  Master rad/Andrije Jokovića/Fakultet za sport i fižičko vaspitanje
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje -   26.12.2023
  Master rad/Marija Šćekić/Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje -   11.12.2023
  Doktorski rad/Pavle Malović/Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje -   07.12.2023
  Master rad/Radenko Ćalasan/ Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje -   06.12.2023
  Magistarski rad/Božidar Popović/Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje -   06.12.2023
  Magistarski rad/Lidije Ivanović/Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje -   06.12.2023
  Master rad/Marija Šćekić/Fakultet za sport i fižičko vaspitanje
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje -   04.12.2023
  Doktorski rad/Dragan Baćović/ Fakultet za sport i fižičko vaspitanje
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje -   28.11.2023
  Master rad/Radenko Ćalasan/Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje -   30.10.2023
  Master rad/Slađana Martinović/Fakultet za sport i fižičko vaspitanje
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje -   11.10.2023
  Master rad/Slađane Martinović/Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje -   09.10.2023
  Master rad/Marija Terzić/ Fakultet za sport i fižičko vaspitanje
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje -   05.10.2023
  Master rad/Aleksandra Furtula/Fakultet za sport i fižičko vaspitanje
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje -   05.10.2023
  Master rad/Olivera Perišić/Fakultet za sport i fižičko vaspitanje
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje -   28.09.2023
  Master rad/Marko Čađenović/Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje -   13.09.2023
  Master rad/Olja Živković/Fakultet za sport i fižičko vaspitanje
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje -   12.09.2023
  Master rad/Aleksandre Furtule/ Fakultet za sport i fižičko vaspitanje
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje -   12.09.2023
  Master rad/Marije Terzić/Fakultet za sport i fižičko vaspitanje
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje -   12.09.2023
  Magistarski rad/Marka Čađenovića/Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje -   12.09.2023
  Magistarski rad/Olivere Perišić/Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje -   21.07.2023
  Master rad/Olje Živković/Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje -   17.07.2023
  Doktorski rad/Marije Bubanje/Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje -   08.06.2023
  Master rad/Jole Knežević/Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje -   08.06.2023
  Magistarski rad/Slađana Glušica/Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

1 | 2