Energetika i automatika-Električne masine u elektroenergetskim sistemima

Rezultati nakon drugog septembarskog roka

16.09.2018


Energetika i automatika-Električne masine u elektroenergetskim sistemima

REZULTATI NAKON PRVOG SEPTEMBARSKOG ROKA

09.09.2018


Energetika i automatika-Električne masine u elektroenergetskim sistemima

REZULTATI NAKON POPRAVNOG ZAVRSNOG ISPITA

02.07.2018


Energetika i automatika-Električne masine u elektroenergetskim sistemima

REZULTATI NAKON ZAVRSNOG ISPITA

20.06.2018


Energetika i automatika-Električne masine u elektroenergetskim sistemima

Rezultati predroka - 29.05.2018 10:11

29.05.2018


Energetika i automatika-Električne masine u elektroenergetskim sistemima

Predrok iz Elektricnih masina u EES (Rotacionih masina)

24.05.2018


Energetika i automatika-Električne masine u elektroenergetskim sistemima

Termin predaje praktikuma

17.05.2018


Energetika i automatika-Električne masine u elektroenergetskim sistemima

REZULTATI NAKON POPRAVNOG KOLOKVIJUMA

30.04.2018


Energetika i automatika-Električne masine u elektroenergetskim sistemima

TERMIN POPRAVNOG KOLOKVIJUMA

23.04.2018


Energetika i automatika-Električne masine u elektroenergetskim sistemima

REZULTATI PRVOG KOLOKVIJUMA

10.04.2018


Energetika i automatika-Električne masine u elektroenergetskim sistemima

Termin I og kolokvijuma

27.03.2018


Energetika i automatika-Električne masine u elektroenergetskim sistemima

REZULTATI SEPTEMBARSKOG ROKA

17.09.2017


Energetika i automatika-Električne masine u elektroenergetskim sistemima

KONACNI REZULTATI I PREDLOG OCJENA

07.07.2017


Energetika i automatika-Električne masine u elektroenergetskim sistemima

TERMIN POPRAVNOG ZAVRSNOG ISPITA

20.06.2017


Energetika i automatika-Električne masine u elektroenergetskim sistemima

REZULTATI ZI

19.06.2017