Arhitektonski fakultet-ARHITEKTURA-ČELIČNE I DRVENE KONSTRUKCIJE -   13.10.2019
  Ekvivalencija predmeta - preusmjeravanje informisanja
Arhitektonski fakultet-ARHITEKTURA-ČELIČNE I DRVENE KONSTRUKCIJE -   08.11.2017
  Grupe za prezentacije i raspored nastave, kolokvijuma itd