Ekonomija, smjer Preduzetništvo i biznis-Makroekonomija za preduzetnike

Materijal sa predavanja odrzanih 22.02.2019.godine

22.02.2019


Ekonomija, smjer Preduzetništvo i biznis-Makroekonomija za preduzetnike

Materijal sa predavanja odrzanih 15.02.2019.godine

15.02.2019


Ekonomija, smjer Preduzetništvo i biznis-Makroekonomija za preduzetnike

Informacije o predmetu i plan rada

11.02.2019


Ekonomija, smjer Preduzetništvo i biznis-Makroekonomija za preduzetnike

Konacni rezultati nakon popravnog ispita

07.06.2018


Ekonomija, smjer Preduzetništvo i biznis-Makroekonomija za preduzetnike

Prijava za popravni zavrsni ispit

04.06.2018


Ekonomija, smjer Preduzetništvo i biznis-Makroekonomija za preduzetnike

Rezultati nakon zavrsnog testa odrzanog 18.05.2018.godine

18.05.2018


Ekonomija, smjer Preduzetništvo i biznis-Makroekonomija za preduzetnike

Raspored polaganja zavrsnog ispita - 18.05.2018.godine

11.05.2018


Ekonomija, smjer Preduzetništvo i biznis-Makroekonomija za preduzetnike

Zamjena časova vježbi iz Tržišta rada i Makroekonomije za preduzetnike

10.05.2018


Ekonomija, smjer Preduzetništvo i biznis-Makroekonomija za preduzetnike

Materijal sa predavanja odrzanih 04.05.2018.godine

04.05.2018


Ekonomija, smjer Preduzetništvo i biznis-Makroekonomija za preduzetnike

Materijal sa predavanja odrzanih 27.04.2018.godine

27.04.2018


Ekonomija, smjer Preduzetništvo i biznis-Makroekonomija za preduzetnike

Teme za diplomske radove

20.04.2018


Ekonomija, smjer Preduzetništvo i biznis-Makroekonomija za preduzetnike

Materijal sa predavanja odrzanih 20.04.2018.godine

20.04.2018


Ekonomija, smjer Preduzetništvo i biznis-Makroekonomija za preduzetnike

Popravni kolokvijum

16.04.2018


Ekonomija, smjer Preduzetništvo i biznis-Makroekonomija za preduzetnike

Prezentacija IV grupe - Medjunarodni ekonomski odnosi

13.04.2018


Ekonomija, smjer Preduzetništvo i biznis-Makroekonomija za preduzetnike

Materijal sa predavanja odrzanih 13.04.2018.godine

13.04.2018


Ekonomija, smjer Preduzetništvo i biznis-Makroekonomija za preduzetnike

Rezultati I testa

30.03.2018


Ekonomija, smjer Preduzetništvo i biznis-Makroekonomija za preduzetnike

Raspored polaganja testa - 30.03.2018.godine

27.03.2018


Ekonomija, smjer Preduzetništvo i biznis-Makroekonomija za preduzetnike

Prezentacija III grupe - Finansijska trzista u Crnoj Gori

24.03.2018


Ekonomija, smjer Preduzetništvo i biznis-Makroekonomija za preduzetnike

Materijal sa predavanja odrzanih 23.03.2018.godine

23.03.2018


Ekonomija, smjer Preduzetništvo i biznis-Makroekonomija za preduzetnike

Materijal sa predavanja odrzanih 16.03.2018.godine

16.03.2018


Ekonomija, smjer Preduzetništvo i biznis-Makroekonomija za preduzetnike

Prezentacija II grupe - Fiskalna politika u Crnoj Gori

16.03.2018


Ekonomija, smjer Preduzetništvo i biznis-Makroekonomija za preduzetnike

Materijal sa predavanja odrzanih 09.03.2018.godine

09.03.2018


Ekonomija, smjer Preduzetništvo i biznis-Makroekonomija za preduzetnike

Prezentacija I grupe-Makroekonomski indikatori u Crnoj Gori

09.03.2018


Ekonomija, smjer Preduzetništvo i biznis-Makroekonomija za preduzetnike

Materijal sa predavanja odrzanih 02.03.2018.godine

02.03.2018


Ekonomija, smjer Preduzetništvo i biznis-Makroekonomija za preduzetnike

Materijal sa predavanja odrzanih 23.02.2018.godine

23.02.2018


Ekonomija, smjer Preduzetništvo i biznis-Makroekonomija za preduzetnike

Sastav timova

20.02.2018


Ekonomija, smjer Preduzetništvo i biznis-Makroekonomija za preduzetnike

Materijal sa predavanja odrzanih 16.02.2018.godine

16.02.2018


Ekonomija, smjer Preduzetništvo i biznis-Makroekonomija za preduzetnike

Plan rada za 2017-18 godinu

09.02.2018