Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVE MOSTOVA

rezultati septembar I termin - 27.08.2019 11:43

27.08.2019


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVE MOSTOVA

Rezultati nakon popravnog završnog ispita -zadatak

28.06.2019


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVE MOSTOVA

Nova objava - 24.06.2019 11:37

24.06.2019


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVE MOSTOVA

Rezultati nakon pismenog dijela zavrsnog ispita

20.06.2019


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVE MOSTOVA

Bodovi prije završnog

03.06.2019


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVE MOSTOVA

rezultati nakon popravnih kolokvijma OM

29.05.2019


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVE MOSTOVA

Nova objava - 14.05.2019 21:53

14.05.2019


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVE MOSTOVA

Nova objava - 13.05.2019 10:00

13.05.2019


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVE MOSTOVA

Nova objava - 12.04.2019 14:11

12.04.2019


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVE MOSTOVA

Vjezbe 01.04.2019

01.04.2019


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVE MOSTOVA

Rezultati I kolokvijuma iz Osnova mostova

26.03.2019


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVE MOSTOVA

Kolokvijum

19.03.2019


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVE MOSTOVA

Konacni rezultati nakon II termina polaganja

16.09.2018


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVE MOSTOVA

Rezultati nakon II termina polaganja

08.09.2018


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVE MOSTOVA

Rezultati nakon I termina polaganja

03.09.2018


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVE MOSTOVA

Raspored polaganja u dodatnom ispitnom roku

22.08.2018


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVE MOSTOVA

Konacni rezultati i ocjene

25.06.2018


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVE MOSTOVA

Rezultati nakon popravnog zavrsnog ispita

18.06.2018


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVE MOSTOVA

Obavjestenje

18.06.2018


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVE MOSTOVA

Rezultati nakon usmenog ispita

11.06.2018


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVE MOSTOVA

Rezultati nakon zavrsnog ispita

08.06.2018


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVE MOSTOVA

Dopunjeni rezultati prije zavrsnog ispita

07.06.2018


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVE MOSTOVA

Rezulati prije zavrsnog ispita

02.06.2018


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVE MOSTOVA

Predaja i odbrana elaborata

29.05.2018


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVE MOSTOVA

Korigovi termini za predaju elaborata

28.05.2018


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVE MOSTOVA

Raspored za predaju elaborata

24.05.2018


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVE MOSTOVA

Rezulati nakon II kolokvijuma

16.05.2018


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVE MOSTOVA

Vjezba 6 i 7 - Dilatacioni uređaji i ležišta

09.05.2018


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVE MOSTOVA

Vjezba 5-Ivicni vijenci, orgade i sistem za odvodnjavanje

27.04.2018


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVE MOSTOVA

Rezultati I kolokvijuma

26.03.2018


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVE MOSTOVA

Rezultati Osnove mostova-septembar 2017

18.09.2017